Wagro Interactief

 
Het contact met jou als Hidha of waarnemer is voor de Wagro essentieel. Alleen dan kunnen we op de juiste manier de belangen behartigen!

Wil je actief meedenken?
Meld je aan op HA-web (Wagro Noord Nederland), word lid van onze Facebookgroep of kom een keer op onze vergadering (WagroFriesland@lhv.nl).

Intervisie
Wagro friesland wil graag faciliteren bij het opzetten van intervisie groepen. Hier meer over weten? Mail ons! (WagroFriesland@lhv.nl).

Enquêtes
Af en toe zal de Wagro ook om jouw mening vragen bijvoorbeeld d.m.v. een enquête, ook hierbij geldt; hoe meer leden deze invullen hoe beter wij de belangen kunnen behartigen en ook gebruik kunnen maken van jullie ervaring!