Wagro interactief

 
Het contact met u als waarnemer of hidha is voor de wagro essentieel. Alleen dan kunnen we op de juiste manier de belangen behartigen!

Wilt u actief meedenken?
Meld u aan op HAweb groep Wagro Noord Nederland, word lid van onze Facebookgroep of kom een keer op onze vergadering (WagroFriesland@lhv.nl).

Intervisie
Wagro Friesland wil graag faciliteren bij het opzetten van intervisie groepen. Wilt u hierover meer weten? Mail ons! (WagroFriesland@lhv.nl).

Enquêtes
Af en toe vraagt de wagro ook om uw mening, bijvoorbeeld door het uitzetten van een enquête. Ook hierbij geldt dat hoe meer leden deze enquête invullen hoe beter wij de belangen kunnen behartigen en gebruik kunnen maken van uw ervaring.