Bestuur

 
 
Tijdens de Ledenraad van LHV-Huisartsenkring Friesland d.d. 18.06.2013 is ingestemd met de oprichting van de Wagro commissie Friesland. De Wagro commissie wil de mening van niet-gevestigde huisartsen kenbaar maken, gerichte nascholing organiseren en het netwerk tussen de waarnemers en Hidha’s onderling versterken.

Samenstelling
Op dit moment bestaat de Wagro commissie uit 3 leden. Rosanne Koster-Top, Anna Marije Hovenkamp en Annelies Huitema. Tot op heden heeft de wagro vanaf haar oprichting al veel bereikt: afvaardiging in de kring, afvaardiging en stemrecht in de ledenraad, goed bezochte wagro-cafés en opgerichte intervisiegroepen.


Vacature Wagro commissielid
Het bestuur van de Wagro Friesland is op zoek naar een HIDHA of waarnemend huisarts die zicht gedurende bepaalde tijd aan de Wagro Friesland wil verbinden. Naast belangenbehartiging via de kring, voelen de Wagro commissieleden zich een belangrijke schakel in het netwerk van de niet gevestigde huisartsen. De taken binnen het bestuur worden in overleg verdeeld. Bekijk de vacaturetekst.


Jaarplan
2016


Verslagen overleggen Wagro-commissie Friesland

2016:
september

6 juli

19 april
13 januari

2015:
3 oktober
7 juli
23 april
26 januari