Wagro

 
 
Wagro Friesland behartigt de belangen van de niet gevestigde huisartsen in Friesland. De Wagro wil een gezicht geven aan de Friese waarnemers en Hidha’s, en daarmee zorgen dat deze groep zich thuis voelt binnen de LHV kring Friesland en zich gehoord voelt.

Activiteiten

  • Belangen behartiging van de niet-praktijkhoudend huisartsen in Friesland binnen de Friese Huisartsen Vereniging (FHV), onderdeel van de LHV.  Niet gevestigde huisartsen vormen een belangrijke groep die makkelijk tussen wal en schip vallen. De Wagro Friesland vertegenwoordigt hen binnen de Kring Friesland. We zijn gesprekspartner in actuele thema's die regionaal, maar ook landelijk spelen. Denk hierbij aan de continuiteitsproblematiek en ANW problemen binnen de huisartsenzorg. Dat er dingen gaan veranderen is duidelijk, wij denken dat het belangrijk is dat de stem van de steeds groter wordende groep niet-praktijkhoudend huisartsen hierin belangrijk is, en die wordt nu weinig gehoord! Bij besluitvormende stukken in de kringvergaderingen hebben wij een stem en vertegenwoordigen daarmee de bij de Wagro Friesland aangesloten huisartsen. Meld je dus aan! 
  • Aanspreekpunt, gesprekspartner en vraagbaak
  • Nascholingen in de vorm van Wagro- café's 
  • Onderlinge verbinding

Bestuursleden Wagro Friesland

Manon Urff, voorzitter
Hanne Marei Floor
David van der Veen
Elzelyne Balkema
Anneke van Schepen
Germ Anne Hooisma

Wilt u vertegenwoordigd worden door de Wagro tijdens de Algemene Ledenvergaderingen? 
Vul dan onderstaand formulier in en verzend het naar ons (aan deze vertegenwoordiging zijn geen extra kosten verbonden, want valt onder de kring).