Wagro

 
 
Wagro friesland behartigt de belangen van de niet gevestigde huisartsen in Friesland. De Wagro wil een gezicht geven aan de Friese waarnemers en Hidha’s, en daarmee zorgen dat deze groep zich thuis voelt binnen de LHV kring Friesland en zich gehoord voelt.

Activiteiten

  • Belangen behartiging via de LHV kring Friesland. Niet gevestigde huisartsen vormen een belangrijke groep die makkelijk tussen wal en schip vallen. De Wagro vertegenwoordigd hen binnen de Kring. Via de kring denken we actief mee over actuele thema’s.
  • Aanspreekpunt, gesprekspartner en vraagbaak
  • Nascholingen en faciliteren intervisie
  • Onderlinge verbinding

Bestuursleden Wagro Friesland

Manon Urff, voorzitter
Hanne Marei Floor
David van der Veen
Elzelyne Balkema
Anneke van Schepen
Germ Anne Hooisma

Wilt u vertegenwoordigd worden door de Wagro tijdens de Algemene Ledenvergaderingen? 
Vul dan onderstaand formulier in en verzend het naar ons.