Lidmaatschap

 
Het lidmaatschap van de LHV bestaat uit een landelijk en een regionaal deel. Wanneer u lid wordt van de LHV en werkzaam bent in de regio Friesland wordt u automatisch lid van de LHV-Huisartsenkring Friesland.

Als Huisartsenkring Friesland voeren wij overleg met lokale en regionale partijen, zoals andere zorgverleners(groepen), gemeenten en verzekeraars. Door onze krachten regionaal te verenigen, zorgen we voor een krachtig geluid vanuit de huisartsen. Uw steun en input zijn daarom van groot belang voor ons.

Daarnaast profiteert u van de inzet en betrokkenheid van de kring door:

  • ondersteuning en advies aan leden, individueel en georganiseerd
  • bewaken en versterken van de centrale rol van de huisarts in de regio
  • verbinden van huisartsen(organisaties) met elkaar en met andere regionale organisaties

dat realiseren we door: 

  • uitwisseling van informatie tussen de LHV en huisartsen in Friesland
  • activiteiten (zoals FTO’s en wagro-cafés) voor waarnemers, hidha’s en aio’s, via Wagro Friesland (tegen een gereduceerd tarief of gratis)
  • toegang tot belangrijke en actuele dossiers via onze kringwebsite
  • informeren over actuele zaken via de kringnieuwsbrief
  • direct toegang tot HAweb
  • de stem en mening van de Friese huisarts over te brengen bij de landelijke LHV-ledenraad

Door lid te zijn van de LHV kunnen wij ook op landelijk niveau het belang van de huisartsen behartigen. Daarnaast kunt u bij het landelijk verenigingsbureau terecht voor allerhande gratis dienstverlening (zoals advies op het terrein van juridische zaken, HRM en praktijkvoering). Tevens krijgt u als lid van de LHV korting op nascholingen, op bouwadvies, op verzekeringen, op praktijkwebsites, enzovoort. Door het lidmaatschap van de LHV bent u automatisch ook aangesloten bij de artsenfederatie KNMG. U kunt daardoor gebruik maken van hun dienstverlening op medisch-ethisch en juridisch vlak (o.a. de Artseninfolijn) en krijgt een abonnement op vakblad Medisch Contact.

 Bekijk alle voordelen van het lidmaatschap van de LHV.

Contributie 2022

De hoogte van de contributie voor het lidmaatschap van LHV-Huisartsenkring Friesland voor 2022 wordt bepaald conform de LHV-systematiek (op basis van winst uit onderneming dan wel bruto jaarsalaris) en is vastegsteld in de Ledenraad van de FHV van 17 november 2021. 

De hoogte van de contributie is:

Inkomensklasse Contributiebedrag
Huisarts 0: € 0 – 50.000 € 285,34
Huisarts 1: € 50.001 – 75.000 € 346,49
Huisarts 2: € 75.001 – 105.000 € 415,79
Huisarts 3: € 105.001 – 135.000 € 438,20
Huisarts 4: € 135.000 + €468,77

De contributie voor het lidmaatschap van de LHV bestaat uit een landelijk deel en een huisartsenkring-deel. U kunt zelf berekenen wat de totale contributie voor u is.

Meld u aan voor het LHV-lidmaatschap 

Of wilt u uw lidmaatschap wijzigen of opzeggen?