Bestuur Huisartsenkring Friesland

 
Het bestuur van de Huisartsenkring Friesland behartigt de belangen van de aangesloten huisartsen. Zij vertegenwoordigt haar achterban van en naar de LHV en in overleg met regionale zorgverzekeraars en andere partijen in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg.

Samenstelling/Taakverdeling

In deze tabel vindt u de samenstelling van het bestuur van de LHV-huisartsenkring Friesland en de verdeling van taken/portefeuilles. 

Naam

Bestuursfunctie

Taken/portefeuilles

Dhr. B.C. Maats

Voorzitter

 • 2e afgevaardigde LHV Ledenraad
 • Interne en externe communicatie en PR
 • Contacten noordelijke kringbesturen
 • Provincie Friesland
 • Jeugdzorg
 • Zorgbelang Fryslân
 • ICT
  (2e portefeuillehouder)
 • GGZ
 • Gemeenten (Sociaal Domein Fryslȃn en VFG)
 • Diagnostiek

mw. J. van Leeuwen

Secretaris

 • Contactpersoon Regio  Noord 
 • Ouderenzorg
 • Acute zorg (ANW en HaROP)

Mw. M. Talsma

Penningmeester

 • ICT
 • Kwaliteitsbeleid
 • Acute zorg (ANW en HaROP)
 • Continuïteit Huisartsenzorg
 • Contactpersoon Regio Drachten
 • Diagnostiek

Dave van den Bremer 

 Algemeen bestuurslid

 • 1e Afgevaardigde LHV Ledenraad
 •  Continuïteit Huisartsenzorg 
 •  Contracteren 

Mw. K.G. Groeneveld

Algemeen bestuurslid

 • Integrale zorg en zorgvernieuwing
 • Kwaliteitsbeleid (2e portefeuillehouder)
 • Continuïteit Huisartsenzorg
 • Ouderenzorg (2e portefeuillehouder)
 • Contactpersoon Regio Heerenveen
 • AHON
 • Wagro 

Annemarie Poen 

 Algemeen bestuurslid 

 • Contactpersoon Regio Zuidwest
 • Coöperaties

Elzelyne Balkema

Algemeen bestuurslid
 • Continuïteit Huisartsenzorg 
 • Wagro 

 

Tevens overleggen bestuursleden periodiek met de zorgverzekeraar.

Afgevaardigden naar de LHV Ledenraad
De heer D. A. van den Bremer 
De heer B.C. Maats

Plaatsvervangend afgevaardigde LHV Ledenraad
De overige bestuursleden


De LHV-Huisartsenkring Friesland staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nummer 40004951 en beschikt over RSIN nummer 802801833 .