Bestuur Huisartsenkring Friesland

 
 
Het bestuur van de Huisartsenkring Friesland behartigt de belangen van de aangesloten huisartsen. Zij vertegenwoordigt haar achterban van en naar de LHV en in overleg met regionale zorgverzekeraars en andere partijen in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg.

Samenstelling/Taakverdeling

In deze tabel vindt u de samenstelling van het bestuur van de LHV-huisartsenkring Friesland en de verdeling van taken/portefeuilles. 

Naam

Bestuursfunctie

Taken/portefeuilles

Dhr. B.C. Maats

Voorzitter

 • 2e afgevaardigde LHV Ledenraad
 • Interne en externe communicatie en PR
 • Contacten noordelijke kringbesturen
 • Provincie Friesland
 • Jeugdzorg
 • Zorgbelang Fryslân
 • ICT
  (2e portefeuillehouder)
 • GGZ
 • Gemeenten (Sociaal Domein Fryslȃn en VFG)
 • Diagnostiek

mw. J. van Leeuwen

Secretaris

 • Contactpersoon Regio  Noord 
 • Ouderenzorg

Mw. M. Talsma

Penningmeester

 • ICT
 • Kwaliteitsbeleid
 • Acute zorg (ANW en HaROP)
 • Continuïteit Huisartsenzorg
 • Contactpersoon Regio Drachten
 • Diagnostiek

Dhr. H.B.B. Bearda Bakker

Algemeen bestuurslid

 • Afgevaardigde LHV Ledenraad
 • Acute zorg (ANW en HaROP)
 • Contactpersoon Regio Zuidwest

Mw. K.G. Groeneveld

Algemeen bestuurslid

 • Integrale zorg en zorgvernieuwing
 • Kwaliteitsbeleid (2e portefeuillehouder)
 • Continuïteit Huisartsenzorg
 • Ouderenzorg (2e portefeuillehouder)
 • Contactpersoon Regio Heerenveen
 • AHON
 • Wagro 

 

Tevens overleggen bestuursleden periodiek met de zorgverzekeraar.

Afgevaardigden naar de LHV Ledenraad
De heer H.B.B. Bearda Bakker
De heer B.C. Maats

Plaatsvervangend afgevaardigde LHV Ledenraad
De overige bestuursleden


De LHV-Huisartsenkring Friesland staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nummer 40004951 en beschikt over RSIN nummer 802801833 .