Bestuur Huisartsenkring Friesland

 
Het bestuur van de Huisartsenkring Friesland behartigt de belangen van de aangesloten huisartsen. Zij vertegenwoordigt haar achterban van en naar de LHV en in overleg met regionale zorgverzekeraars en andere partijen in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg.

Samenstelling/Taakverdeling

In deze tabel vindt u de samenstelling van het bestuur van de LHV-huisartsenkring Friesland en de verdeling van taken/portefeuilles. 

Naam

Bestuursfunctie

Taken/portefeuilles

 

Mw. K.G. Groeneveld

 

Voorzitter

 

 • Contactpersoon Regio Heerenveen
 • Interne en externe communicatie en PR
 • Contacten noordelijke kringbesturen
 • Provincie Friesland
 • Zorgbelang Fryslân
 • Gemeenten (Sociaal Domein Fryslân en VFG)
 • Bestuurlijk overleg ROS Friesland
 • Bestuurlijk overleg zorgverzekeraar
 • Netwerkzorg
 • VVT

Willem Jan Groeneveld

Algemeen bestuurslid

 • Netwerkzorg (0-1 lijn)
 • Ouderenzorg
 • GGZ
 • Jeugdzorg
 • VVT
 • Friese apothekers
 • Acute zorg (ANW en HaROP) (2e portefeuillehouder

Mw. M. Talsma

Penningmeester

 • ICT (1e portefeuillehouder)
 • Kwaliteitsbeleid (icm AHON)
 • Acute zorg (ANW en HaROP) (1e portefeuillehouder)
 • Contactpersoon Regio Drachten
 • Diagnostiek

Dave van de Bremer

Algemeen bestuurslid

 • Continuïteit Huisartsenzorg (2e portefeuillehouder)
 • Contracteren
 • ICT (2e portefeuillehouder)  

Annemarie Poen

Algemeen bestuurslid

 • Netwerkzorg (1-2 lijn)
 • Coöperaties en integrale zorg (coördinerende taak)
 • Contactpersoon Regio Zuidwest

Elzelyne Balkema

Secretaris

 • Continuïteit Huisartsenzorg (1e portefeuillehouder)
 • Wagro
 • Afgevaardigde LHV Ledenvergadering

Ard Nijhuis 

Algemeen bestuurslid 

 • Contactpersoon regio Leeuwarden 
 •  

Tevens overleggen bestuursleden periodiek met de zorgverzekeraar. 

Afgevaardigden naar de LHV Ledenraad
Mevrouw E. Balkema

Plaatsvervangend afgevaardigde LHV Ledenraad
De overige bestuursleden


De LHV-Huisartsenkring Friesland staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nummer 40004951 en beschikt over RSIN nummer 802801833 .