Bestuur Huisartsenkring Friesland

 
Het bestuur van de Huisartsenkring Friesland behartigt de belangen van de aangesloten huisartsen. Zij vertegenwoordigt haar achterban van en naar de LHV en in overleg met regionale zorgverzekeraars en andere partijen in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg.

Samenstelling/Taakverdeling

In deze tabel vindt u de samenstelling van het bestuur van de LHV-huisartsenkring Friesland en de verdeling van taken/portefeuilles. 

Naam

Bestuursfunctie

Taken/portefeuilles

Mw. K.G. Groeneveld

Voorzitter

 • Contactpersoon Regio Heerenveen
 • Interne en externe communicatie en PR
 • Contacten noordelijke kringbesturen
 • Provincie Friesland
 • Zorgbelang Fryslân
 • GGZ (1e portefeuillehouder)
 • Gemeenten (Sociaal Domein Fryslân en VFG)
 • Bestuurlijk overleg ROS Friesland
 • Bestuurlijk overleg zorgverzekeraar

mw. J. van Leeuwen

Secretaris

 • Contactpersoon Regio  Noord 
 • Ouderenzorg
 • Friese apothekers
 • Acute zorg (ANW en HaROP) (2e portefeuillehouder)
 • GGZ (2e portefeuillehouder)

Mw. M. Talsma

Penningmeester

 • ICT (1e portefeuillehouder)
 • Kwaliteitsbeleid (icm AHON)
 • Acute zorg (ANW en HaROP) (1e portefeuillehouder)
 • Contactpersoon Regio Drachten
 • Diagnostiek

Dave van den Bremer

Algemeen bestuurslid

 • 1e afgevaardigde LHV Ledenraad
 • Continuïteit Huisartsenzorg (2e portefeuillehouder)
 • Contracteren
 • ICT (2e portefeuillehouder)  

Annemarie Poen

Algemeen bestuurslid

 • Coöperaties en integrale zorg (coördinerende taak)
 • Contactpersoon Regio Zuidwest

Elzelyne Balkema

Algemeen
bestuurslid

 • Continuïteit Huisartsenzorg (1e portefeuillehouder)
 • Wagro
 • 2e afgevaardigde LHV Ledenraad

 

Tevens overleggen bestuursleden periodiek met de zorgverzekeraar. 

Afgevaardigden naar de LHV Ledenraad
De heer D. A. van den Bremer
Mevrouw E. Balkema

Plaatsvervangend afgevaardigde LHV Ledenraad
De overige bestuursleden


De LHV-Huisartsenkring Friesland staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nummer 40004951 en beschikt over RSIN nummer 802801833 .