Organisatie

 
Het bestuur van Friese Huisartsen Vereniging wordt in haar werkzaamheden ondersteund door het LHV-bureau Noord-Nederland.

De volgende gemeenten vallen onder Huisartsenkring Friesland:

Achtkarspelen Het Bildt Skarsterlân
Ameland Kollumerland en Nieuwkruisland Smallingerland
Boarnsterhim Leeuwarden Sneek
Bolsward Leeuwarderadeel Terschelling
Dantumadeel Lemsterland Tytsjerksteradiel
Dongeradeel Littenseradiel Vlieland
Ferwerderadiel Menaldumadeel Wûnseradiel
Franekeradeel Nijefurd Weststellingwerf
Gaasterlân-Sleat Ooststellingwerf Wymbritseradiel
Harlingen Opsterland
Heerenveen Schiermonnikoog