EKC Vervolgcursus Meer halen uit je intervisiegroep

 

Intervisie is een vorm van reflecteren op jezelf en op het werk, op een gestructureerde, methodische wijze in een kleine groep (4-8 deelnemers). Het gaat daarbij om persoonlijke vragen die te maken hebben met je eigen rol, gedrag en werkstijl. De groepsleden helpen elkaar bij het ontdekken en expliciteren van persoonlijke opvattingen, thema’s en patronen, kwaliteiten en valkuilen. Doel is handelingsalternatieven te ontdekken, en daardoor het werk effectiever en bevredigender te laten zijn. Er is onderscheid tussen intervisie en professioneel begeleide intervisie.

Als EKC bewaak je de juiste procedurele gang van zaken, en draag je methodieken aan om de intervisie effectief te laten verlopen.

Leerdoel

Na afronding van de cursus heb je

-          Kennis over de doelstelling, de meerwaarde en werkwijze van intervisie

-          Kennis over het onderscheid tussen intervisie en professioneel begeleide intervisie

-          Inzicht in het hanteren van intervisiemethodiek en -vaardigheden

-          Inzicht in je eigen rol als EKC ten aanzien van intervisie in de toetsgroep

Inhoud

In deze cursus leer je de basisvaardigheden van intervisie, zodat je intervisie in je toetsgroep kunt opzetten en ondersteunen. Je leert hoe je een intervisiegroep kunt opzetten, welke verschillende methodieken beschikbaar zijn en welke intervisievaardigheden benodigd zijn. Je ervaart de meerwaarde van intervisie door er tijdens de cursus mee aan het werk te gaan, en de methodes te gebruiken aan de hand van casuïstiek van de deelnemers. Ook komt aan de orde hoe je signaleert dat de toetsgroep een professionele intervisiebegeleider dient in te schakelen, en hoe je dat organiseert.

Deze training wordt verzorgd door www.keijzervanderjagt.nl in samenwerking met de LHV academie.

Praktische informatie

Accreditatie4 punten
KostenLeden € 175,- / Aios € 95,- / Niet-leden € 350,-
Contact

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480068 of 06-55567969.

Programma

-          Doel, meerwaarde en werkwijze van intervisie

-          Intervisievaardigheden

-          Intervisiemethodieken

-          Onderscheid tussen intervisie en professioneel begeleide intervisie

-          Rol van de EKC in de intervisiegroep.

Voorafgaand aan de cursus wordt achtergrondliteratuur aangereikt.

Trainer(s)
Bijzonderheden

Deze training is speciaal voor EKC-ers

Algemene voorwaarden LHV Academie 
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.