Tolkenvergoeding

 
Tolkenvergoeding
Een tolk nodig voor uw patiënt? Lees verder hoe u dit kosteloos kunt regelen.

Regeling tolkenvergoeding achterstandsfonds Friesland
De FFA (Fries Fonds Achterstandswijken) is van mening dat de tolkenvergoeding de kwaliteit van de zorg aan veel mensen uit een toch al kwetsbare groep ten goede komt en daarmee tegelijkertijd ook de druk in de huisartsenpraktijk verlaagt.

Om die reden stelt het achterstandsfonds in een vergoeding beschikbaar voor kosten van het gebruik van een tolkentelefoon en hanteert daarvoor de volgende criteria:
- Kosten van adhoc telefonische tolkendiensten worden vergoed (dus niet: schriftelijke vertaaldiensten & tolk op locatie).
- Alleen kosten van professionele tolkendiensten van Global Talk worden vergoed.
- Deze regeling is van toepassing op alle huisartsen werkzaam in Friesland
Dit betekent dat voor de tolkendiensten die niet aan bovenstaande criteria voldoen u zelf de rekening ontvangt.

Geen administratie
Met Global Talk is afgesproken dat adhoc telefonische diensten aan huisartsen in een maandelijkse verzamelfactuur aan het FFA worden doorberekend. Op die manier hoeft u geen administratieve handelingen te verrichten. Om controle op het budget en de facturering te kunnen houden, wordt u bij het regelen van een telefonische tolkdienst om informatie gevraagd.

In de praktijk betekent dat het volgende:
-       U belt met Global Talk (088 - 255 52 22); vervolgens voert u de klantcode van het FFA in 116163  
-       U kiest voor optie 2 en daarna voor optie 1 (direct een tolk aan de telefoon
-       U geeft op verzoek van de telefoniste de volgende informatie door:
             * Voorletters en achternaam van de huisarts voor wie de tolkdienst wordt gevraagd
             * Postcode en huisnummer van praktijkadres.

Na het geven van deze informatie wordt u verder geholpen door de medewerkers van Global Talk. U heeft in meer dan 97% van de gevallen binnen 2 minuten een tolk aan de telefoon. Voor een telefonische tolkdienst is alleen een telefoon met speakerfunctie nodig.

Voor de goede orde:
Alleen verzamelfacturen van Global Talk aan het FFA worden vergoed.
Wij vertrouwen erop dat bij een normale gebruiksfrequentie van de telefonische tolkdienst het gereserveerde budget toereikend is. Mocht dit maximum budget eerder dan aan het eind van dit jaar zijn bereikt, dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Let op! Zodra u onder uw eigen naam aanvraagt in plaats van het FFA 116163 ontvangt u op uw eigen naam de factuur en zullen de kosten voor eigen rekening zijn.

Meer informatie?
Voor meer informatie over het FFA of de regeling tolkenvergoeding in Friesland verwijzen we u naar de website van de FFA.