Kwaliteit/Nascholing

 
Kwaliteit/Nascholing
Het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden is door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) opgericht om registers voor huisartsen met bijzondere bekwaamheden in het leven te roepen.

De beroepsgroep wil met deze registers de kwaliteit van (bijzondere) huisartsenzorg borgen, (regionale) kwaliteitsverbetering op specifieke terreinen ondersteunen en andere partijen duidelijkheid geven over de bijzondere bekwaamheden van de betreffende huisartsen. Versterking van de eerstelijns zorg staat bij dit streven voorop. In de bijlage kunt u zien welke huisartsen in uw werkgebied geregistreerd staan in het CHBB register.

Dossier oprichting Doktersacademie

Dossier oprichting Doktersacademie

Overzicht cursusaanbod Dokters Academie Friesland

De data van geplande cursussen m.b.t. na- en bijscholing voor huisartsen en praktijkmedewerkers vindt u op de website van de BV Dokters Academie Friesland.