HaROP

 
 
HaROP
Hier vindt u documenten die betrekking hebben op het Huisartsenrampenopvangplan (HaROP).

 Dit zijn de HAGRO coordinatoren HAROP:

HAGRO Coördinator 1 Coördinator 2 Coördinator 3
Hagro Ferwerderadeel/Stiens/Ternaard E. Heuberger A. Balsma
Hagro Grou-Akkrum B. Bearda Bakker
Hagro Sapere Aude (Littenseradeel/Sudwest Fryslan) B. Dierick
Hagro Het Bildt P.F. Bögels
Hagro Gorredijk e.o. A.v.d.Wal-Wink
Hagro De Leijen P.S. Wiersema
Hagro Menaldumadeel J. Osman Safi
Hagro Ooststellingwerf G. Idsardi
Hagro Emmakade Leeuwarden J.R. Butijn
Hagro Lemsterland F. Zoethout
Hagro Burgum J.J. Hamstra
Hagro Leeuwarden Oost B.R. Westerman
Hagro Wijmbrits/Wijmbritseradeel J.J.M. Jansen
Hagro Franeker/Franekeradeel F. Zwager
Hagro Leeuwarden Noord C. Buurman
Hagro "Langs de Linde" F. Belonje J.J. Heeg
Hagro Opsterbeet J.P. Heinstra F. Lewin
Hagro Hardegarijp/Noordbergum/Trijnwalden J.W. Wijnstra
Hagro Balk L.R. Hotsma
Hagro Skarsterlan M.B. Lentelink
Hagro Huizum C.G. Iest B. de Haan J. de Haan
Hagro Achtkarspelen Zuid H.J.A.E. Ramaker
Wagro Friesland  (Hagro) R.K. Bakker
Hagro Bonnehus R.K. Eleveld
Hagro Bolsward J.W. Sikkens
Hagro Heerenveen J.C. Sorgdrager
Hagro Sneek Th.C.P. Bakker
Hagro Noord-Oost Friesland A.K. van der Werf
Hagro Harlingen R. Ingwersen
Hagro De Friese Waddeneilanden W.J. Groeneveld
Hagro Drachten J. Postma Mark van Bracht Sonja Dorgelo
Hagro Kleine Zuidwesthoek J. Kroijenga

 

Mutatie Hagro Coördinatoren HaROP

Wanneer bovenstaande gegevens niet correct zijn, verzoeken wij u vriendelijk de juiste gegevens aan ons door te geven middels het emailadres: huisartsenkringfriesland@lhv.nl .

Brief HaROP aan huisartsen Friesland d.d. 26.08.2013

HaROP Deel A

HaROP Deel A

HaROP Deel B Infectieziekten

HaROP Deel B Infectieziekten

HaROP Deel C Infectieziekten

HaROP Deel C Infectieziekten

HaROP Deel C Infectieziekten fase 0

HaROP Deel C Infectieziekten fase 0

Checklist Infectieziekten

Checklist hagro coördinator
Checklist huisarts
Crisisteam

HaROP Deel B Flitramp

HaROP Deel B Flitsramp

HaROP Deel C Flitsramp

HaROP Deel C Flitsramp Friesland

Checklist Flitsramp

Checklist huisarts bij flitsramp in Friesland

Convenant

Convenant Friesland