HaROP

 
HaROP
Eind 2018 is het Huisartsen Rampen Opvang Plan (HaROP) uit 2012 vervangen door het HaROP/Crisisplan 2018-2021. Doel van dit plan is om de huisartsenzorg te borgen als de Hagro of huisartsenpost de zorg mogelijk niet kan bieden. Informatie over het HaROP/Crisisplan vindt u in de twee bijgevoegde documenten: het beleids- en werkdocument.

Wanneer gebruikt u het HaROP?
Vanuit de dagpraktijk bent u zelf verantwoordelijk in geval van crisis. Maar als een crisis ontstaat die de dagpraktijk of regio overschrijdt, dan maakt u gebruik van het HaROP/crisisplan. Denk bijvoorbeeld aan een grieppandemie met uitval van veel personeel, waardoor de continuïteit van zorg onder druk komt te staan.

Of u wordt – in je praktijk of op de post - door een incident geconfronteerd met een hoge zorgvraag, of met verstoring van uw eigen bedrijfsvoering dat effect heeft op de continuïteit van zorg. Of u raakt betrokken bij een uitbraak van infectieziekten. In zulke gevallen gebruikt u het HaROP.  

Voor wie?
• Huisartsen 
• Hagro Coördinatoren HaROP (HCH) en hun vaste vervangers
• Leden en ondersteuners van het huisartsen crisisbeleidsteam (CBT) Friesland

Dit HaROP/Crisisplan betreft de huisartsenzorg, huisartsenpraktijken en huisartsenposten in provincie Friesland (excl. de Waddeneilanden en de gemeente Appelscha en incl. Oldemarkt en Kuinre).

HaROP/Crisisplan Huisartsenzorg Friesland 2018 - 2021 
HaROP/Crisisplan - beleidsdocument
HaROP/Crisisplan - werkdocument 

Convenant GGD/GHOR huisartsenzorg Friesland
Convenant Friesland