ELV

 
ELV
In Friesland is er in 2018 één loket om te zoeken naar een eerstelijns verblijf bed (ELV) tot stand gekomen door samenwerking van alle zorgaanbieders.

Dat aanbod is te vinden op de website www.herstelzorg.frl.

Op deze website kan de huisarts door filters aangeven wat hij zoekt voor zijn patiënt.Op basis daarvan worden vrije plekken getoond op een kaart met het telefoonnummer dat gebeld kan worden. Staat er een locatie op ‘beschikbaar’ maar blijkt dat niet zo te zijn ? Dan zorgt deze zorgaanbieder voor een vervangende locatie waar wel ruimte is.

Inmiddels zijn er ook locaties waar mensen met een bewezen coronavirus infectie (COVID-19) opgenomen kunnen worden.

Sinds de start van het eerstelijnsverblijf, is er een vaste werkgroep gevormd van aanbieders uit de regio Friesland die gezamenlijk hebben gebouwd aan de totstandkoming van deze website. De werkgroep bestaat nog steeds en verzorgt jaarlijks updates. De kosten van de website worden gedragen door de aanbieders en De Friesland heeft eind 2018 ook toegezegd mee te betalen. Zodoende is er een werkgroep actief waarin ook de huisartsen zijn vertegenwoordig door een lid uit het kringbestuur. Als u ideeën heeft, kunt u die sturen naar huisartsenkringfriesland@lhv.nl

Zorg die aan patiënten wordt geboden als zij zijn opgenomen op een ELV bed, is te declareren. Dat staat in de tariefbeschikking van de NZa en De Friesland volgt deze tarieven. De LHV wijst erop dat zorg voor patiënten die hoog-complexe zorg nodig hebben, bij de SOG thuis hoort, zowel overdag als in de ANW uren. 


  


   

 

https://www.herstelzorg.nl/