Dossiers

 
Voorbehouden handelingen

Voorbehouden handelingen

Als huisarts bent u wettelijk bevoegd om alle voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren. Onder strikte voorwaarden mag u andere zorgverleners opdracht geven voorbehouden handelingen te verrichten. De kring heeft namens haar leden de raamovereenkomst voorbehouden handelingen ter ondertekening aangeboden aan de VVT-instellingen in Friesland.
HaROP

HaROP

Eind 2018 is het Huisartsen Rampen Opvang Plan (HaROP) uit 2012 vervangen door het HaROP/Crisisplan 2018-2021. Doel van dit plan is om de huisartsenzorg te borgen als de Hagro of huisartsenpost de zorg mogelijk niet kan bieden. Informatie over het HaROP/Crisisplan vindt u in de twee bijgevoegde documenten: het beleids- en werkdocument.
Tolkenvergoeding

Tolkenvergoeding

Een tolk nodig voor uw patiënt? Lees verder hoe u dit kosteloos kunt regelen.

Integrale zorg in Friesland

In Friesland is al vanaf 2014 veel overleg geweest om zorg te verplaatsen vanuit de tweede lijn, naar de eerste lijn. Er zijn diverse initiatieven geweest op diverse locaties. Inmiddels spreken we niet meer van substitutie, of over anderhalvelijnszorg zoals de gangbare term toen was. Het gaat niet om de verplaatsing van werk, maar om een visie op zorgverlening naar de toekomst toe, die antwoord geeft op de uitdagingen in de regio. We spreken daarom nu van integrale zorg, waar bij de gehele zorgketen is betrokken bij een andere opzet. Deze beweging wordt “juiste zorg op de juiste plaats” genoemd. Hieronder zetten we op hoofdlijnen wat de ontwikkelingen in de provincie zijn.
Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars

Lees hiernaast het laatste nieuws met betrekking tot zorgverzekeraars.
ELV

ELV

In Friesland is er in 2018 één loket om te zoeken naar een eerstelijns verblijf bed (ELV) tot stand gekomen door samenwerking van alle zorgaanbieders.
POH-GGZ

POH-GGZ

GGZ in de huisartsenzorg Het bestuur van de FHV vindt de GGZ in de huisartsenpraktijk een belangrijk onderwerp. De portefeuillehouder GGZ draagt verantwoordelijkheid voor dit thema. Daarnaast wordt het bestuur bijgestaan door kaderhuisarts GGZ Ietje de Vries. De FHV is in gesprek met GGZ Friesland, DFZ, de ROS, de Dokterswacht en het sociale domein (de gemeenten) om kwaliteit en samenwerking te bevorderen.
Ouderenzorg

Ouderenzorg

Hier vindt u actuele informatie die betrekking heeft op Ouderenzorg.
ZorgDomein

ZorgDomein

Hier vindt u documenten die betrekking hebben op ZorgDomein.
OPEN: Online inzage in het patiëntendossier

OPEN: Online inzage in het patiëntendossier

Per juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens.
  • Vorige