Contact

 

Adresgegevens

LHV-bureau Noord Nederland

Het bureau heeft als regionale vertegenwoordiger van de LHV de primaire taak om de besturen van Groningen, Friesland, Drenthe en Zwolle/Flevo/Vechtdal bij bestuurlijke activiteiten te ondersteunen. Belangenbehartiging in de meest brede zin van het woord staat daarbij centraal, waaronder overleg voeren met zorgverzekeraars (Zilveren Kruis, Menzis en DFZ).

Naast reguliere secretariële ondersteuning wordt beleidsmatige ondersteuning geboden op diverse dossiers.

Het bureau wordt bemand door:

Erik Dijkstra Regiocoördinator/senior beleidsmedewerker
Nirky Postema Beleidsmedewerker
Peter Izeboud Beleidsmedewerker
Neneh Blömer Junior beleidsmedewerker
Heidi van der Ploeg Secretaresse
Heleen Smit Secretaresse

Contact

Adres:
p/a LHV-bureau Noord-Nederland
Dokter Klinkertweg 16 (2e verdieping)
8025 BS Zwolle 

T (038) 46 01 251
E noord-nederland@lhv.nl
I http://friesland.lhv.nl

Erik Dijkstra Peter Izeboud Heidi van der Ploeg  Neneh BlömerHeleen Smit