Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
17 dec 2008
Kwaliteitsbeleid Huisartsenzorg
Om de kwaliteitsbevordering verder te professionaliseren, is voorgesteld een huisarts-kwaliteitsfunctionaris aan te stellen, die coördineert, adviseert, afstemt, communiceert en de voortgang en de... Lees meer
18 jun 2009
Ontwikkelingen Geïntegreerde Eerstelijnzorg (GEZ)
In de afgelopen maanden zijn door de FHV gesprekken gevoerd, gezamenlijk met ROS Friesland, met De Friesland Zorgverzekeraar over de uitgangspunten en aanvraagprocedure voor gebruikmaking van de... Lees meer
21 dec 2009
POH-GGZ aanmeldingen verloopt voortvarend
Op het moment van schrijven hebben 87 huisartsen zich gemeld om te starten met POH-GGZ! De dienstverleningsovereenkomst met de GGZ Friesland is gereed, alsook het achtergrond document ter bevestiging... Lees meer
07 jun 2010
Dienstverleningsovereenkomst POH-GGZ vastgesteld
In een goed overleg met GGZ Friesland en De Friesland Zorgverzekeraar op 31 mei jl. is de definitieve versie van de dienstverleningsovereenkomst POH-GGZ vastgesteld. Klik op de link onderaan dit... Lees meer
16 jun 2010
Personeelshandboek huisartsenpraktijk
Het Personeelshandboek huisartsenpraktijk brengt alle verplichtingen in beeld die u als werkgever hebt op het gebied van indienstname, verzuim, reïntegratie en ontslag. Met korte teksten, voorbeelden... Lees meer
14 okt 2010
Voldoet u al aan de richtlijn Medicatieoverdracht?
Vanaf 1 januari 2011 gaat de Inspectie voor de Volksgezondheid controleren op het naleven van de richtlijn Medicatieoverdracht.
19 okt 2010
Formulariumgericht voorschrijven levert u, naast een kwaliteitsverbetering in de zorg, ook veel gebruiksgemak en werkplezier op
In ieder HIS zit het Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) met bijbehorende ICPC-coderingen. Het EVS wordt echter vaak nauwelijks gebruikt. Terwijl het een krachtig instrument is om gericht voor te... Lees meer
02 nov 2010
POH-GGZ financiering blijft gelijk
De financiering voor POH-GGZ blijft na 1 januari 2011 gelijk. De NZa heeft besloten na evaluatie met betrokken partijen om de verhoging van de loonkostencomponent voor nog een periode van 2 jaar (tot... Lees meer
03 dec 2010
Inhuren waarnemend huisarts goed geregeld?
Huisartsen regelen zaken rondom het inhuren waarnemers niet altijd goed. Uit een recent onderzoek van Waarneembemiddeling.nl... Lees meer
01 apr 2011
Nieuwe Module Zorg voor Kwetsbare Ouderen per 1 april 2011
Wij zijn verheugd om te kunnen melden dat De Friesland Zorgverzekeraar de Module Zorg voor Kwetsbare Ouderen per 1 april jl. op haar website heeft geplaatst. Het is wat ons betreft een alleszins... Lees meer
  • Vorige