Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
10 jun 2020
Helder(e) communicatie
Zoals in de vorige nieuwsbrief al bericht is kan de app Helder in de huisartsenpraktijk gebruikt worden om veilig en AVG-proof mee te lezen en te rapporteren in het digitale cliëntendossier van de... Lees meer
10 jun 2020
Herhaalde oproep: Vacature geschilleninstantie huisartsenzorg, lid huisarts
Organisatie Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) behandelt klachten en geschillen in de eerstelijnszorg. Ten behoeve van de huisartsenzorg biedt SKGE, naast een landelijk erkende... Lees meer
07 mei 2020
Ouderenzorg
Ouderenzorg blijft voorlopig een belangrijk beleidsterrein voor de FHV. Met de inrichting van 5 coöperaties binnen Friesland om te komen tot betere netwerkvorming met lokale en regionale stakeholders... Lees meer
07 mei 2020
Kring sluit herziene raamovereenkomst voorbehouden handelingen met VVT-instellingen
De handleiding Voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging... Lees meer
28 apr 2020
GGZ Friesland stuurt voortaan per kwartaal een caseload-overzicht
GGZ Friesland zal voortaan per kwartaal een caseload-overzicht sturen naar huisartsen. Middels dit schrijven willen we u daarover graag verder informeren.
28 apr 2020
Oproep aan alle huisartsen
Vanuit de Wagro hebben we het bericht gekregen dat, ondanks de oproep van Ella Kalsbeek, waarnemers veelvuldig worden afgezegd. Dit baart ons ook als FHV bestuur zorgen. Want zoals in haar woorden:... Lees meer
19 mrt 2020
Nieuwsbericht van het bestuur
Langs deze weg wil het bestuur van de FHV en het managementteam van Dokterszorg iedereen heel erg bedanken voor de enorme inzet, betrokkenheid en flexibiliteit de afgelopen dagen. Er moest in korte... Lees meer
19 mrt 2020
Vacature geschilleninstantie huisartsenzorg, lid huisarts
Organisatie Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) behandelt klachten en geschillen in de eerstelijnszorg. Ten behoeve van de huisartsenzorg biedt SKGE, naast een landelijk erkende... Lees meer
20 feb 2020
Van de voorzitter.......
Geachte collega’s, Bij deze wil ik u van harte uitnodigen voor de Ledenraad van 3 maart aanstaande. Na acht leerzame jaren neem ik daar afscheid van het FHV-bestuur en draag ik het... Lees meer
20 feb 2020
Update deelnemers Friese Coalitie OPEN
Op 3 maart 2020 organiseert de Friese Coalitie OPEN een informatiebijeenkomst. In de bijlage vindt u nadere informatie over het project OPEN in Friesland. Daarin kunt u ook lezen dat wij... Lees meer