Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
04 jun 2018
Groeiende samenwerking met wijkverpleging
Het kringbestuur heeft regelmatig overleg met de koepels van de wijkverpleging. We bespreken dan ontwikkelingen en komen tot voorstellen van samenwerking. Onlangs zijn er twee nieuwe onderwerpen aan... Lees meer
19 mrt 2018
Inzet Continuïteit Huisartsenzorg Friesland
Tijdens de laatste ledenraad heeft Karin Groeneveld een presentatie gegeven over de activiteiten op het terrein van continuïteit huisartsenzorg in Friesland. Ter voorbereiding op de bijeenkomst bij... Lees meer
13 mrt 2018
Bezoek de huisartsbeurs!
Eens in de twee jaar organiseert de LHV de Huisartsbeurs. Dit jaar is het thema Gezonde Ambitie. De Beurs vindt plaats op zaterdag 7 april 2018 in de Jaarbeurs in Utrecht. Een kans om collega’s te... Lees meer
13 mrt 2018
Samenwerking met wijkverpleging verbeterd
De wijkverpleegkundigen in Friesland zijn verenigd in een platform. De kring overlegt regelmatig met dit platform. Onlangs zijn er samenwerkingsafspraken tot stand gekomen om de continuïteit van zorg... Lees meer
13 mrt 2018
ELV-loketten in Friesland: stand van zaken
Sinds het Eerstelijnsverblijf onderdeel uitmaakt van de aanspraken onder de zorgverzekeringswet, wordt er in verschillende regio’s hard gewerkt aan één loket. Kort gezegd is dat een centraal... Lees meer
13 mrt 2018
De Friesland staat twee declaraties voor één patiënt op één dag toe
In 2017 hebben kring en LHV-bureau regelmatig ter sprake gebracht dat de afspraken bij Het Roer Met Om ook door De Friesland moeten worden nageleefd. Eén punt daarbij was de afwijzing van een tweede... Lees meer
13 mrt 2018
AVG: wat moet u regelen?
In de laatste Ledenraad is een korte presentatie gegeven over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG). Hieronder gaan we er nader op in en geven informatie over de laatste stand van... Lees meer
22 jan 2018
LHV Huisartsbeurs 2018: inschrijven kan nog!
Workshops, sprekers, lezingen, debatten en ga zo maar door. U vindt het allemaal op het programma van de LHV Huisartsbeurs op zaterdag 7 april 2018 in de Jaarbeurs Utrecht. Heeft u zich al... Lees meer
21 dec 2017
Kerstboodschap 2017
En weer is er een jaar voorbijgevlogen! Goed om in alle drukte en hectiek van de praktijk, eens rustig om te kijken en te zien wat er allemaal gebeurd is. Nog beter om verder te kijken wat we in 2018... Lees meer
21 dec 2017
Gemeenten en verwijsbeleid jeugdzorg: geen wijziging in 2018
In de laatste ledenraad in december is besproken dat huisartsen een brief hebben gekregen van Sociaal Domein Friesland (verder SDF) - de organisatie die namens de Friese gemeenten de inkoop van de... Lees meer