Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
19 jul 2018
Wat een zomer!
Met de laptop op het terras, uitzicht over water en weiland, vogels kwetteren, eenden plonzend in het water, ochtendzonnetje, lichte bries. Er schuift een scheepje voorbij in de vaart. Aan de... Lees meer
19 jul 2018
Huisarts en gemeente: VIR
Onlangs is er via een lid van onze kring een vraag bij het bestuur binnengekomen over de Verwijsindex Fryslân. Aanleiding was een informatiebijeenkomst over dit onderwerp. Dat is de Friese versie van... Lees meer
19 jul 2018
Kwaliteitskader POH GGZ aangevuld
In mei 2018 heeft het bestuur een addendum op het kwaliteitskader POH-GGZ Friesland vastgesteld. Dit addendum is specifiek voor de POH GGZ Jeugd. Hieronder geven we een korte toelichting.
19 jul 2018
Uitkomsten inventarisatie WLZ zorg
In mei van dit jaar hebben we een korte enquête gehouden om te peilen hoe u zorg leveren aan patiënten met een WLZ indicatie ervaart. De werklast van huisartsen is hoog en voor deze groep is een SOG... Lees meer
19 jul 2018
Huisarts en gemeente: inzet van Zorgdomein
Aan het eind van 2017 hebben Kring en LHV-bureau in een gesprek met Sociaal Domein Friesland weten te voorkomen dat huisartsen bij verwijzing van Jeugd GGZ, verwijsprofielen zouden moeten aanleveren... Lees meer
07 jun 2018
Werkdruk ANW te lijf met patiëntencampagne
Om patiënten en hun familie bewuster te maken van wanneer je wel naar huisartsenpost gaat en wanneer niet, hebben de LHV, InEen en VPH een campagne ontwikkeld. Er zijn 4 animaties beschikbaar die u... Lees meer
06 jun 2018
Wees erbij op HAweb!
We willen heel graag meer met u in gesprek. Laagdrempelig. Op het moment dat het u past. Over onderwerpen die u raken of over vragen die er voor u als huisarts toe doen. Daarom hebben we de nieuwe,... Lees meer
04 jun 2018
Wees erbij! De nieuwe groep op HAweb: Huisartsenkring Friesland
We willen heel graag meer met u in gesprek. Laagdrempelig. Op het moment dat het u past. Over onderwerpen die u raken of over vragen die er voor u als huisarts toe doen. Daarom ontvangt u morgen een... Lees meer
04 jun 2018
Kringcontributie 2018 en voordelen lidmaatschap
Tijdens de Ledenraad van 31 januari 2018 is de kringcontributie voor komend jaar vastgesteld. De maximale contributie voor komend jaar is vastgesteld op € 660 voor alle huisartsen. De... Lees meer
04 jun 2018
Uitbetaling prestatie kleine chirurgie
Onlangs heeft De Friesland naar huisartsen een brief gestuurd waarin de beloning van kleine chirurgie werd bekend gemaakt. Het gaat dan om een afrekening van een prestatie uit 2015. Deze brief heeft... Lees meer