Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
26 feb 2019
Fries Fonds Achterstandswijken (FFA)
Door de herijking ingegaan op 1 januari 2019 zijn veel achterstandspostcodes niet langer geconcentreerd in steden, maar ook verspreid over de regio. Bij de vorige herijking in 2012 waren er 42... Lees meer
26 feb 2019
Facturering kringcontributie 2019 en voordelen lidmaatschap
Tijdens de Ledenraad van 4 december jl. is de kringcontributie voor 2019 vastgesteld.
26 feb 2019
Vragen over ACP
In de laatste Ledenraad op woensdag 6 februari kwamen er drie vragen rond ACP naar voren. De vragen met de antwoorden treft u hieronder aan. We proberen zo helderheid te scheppen.
31 jan 2019
Friesland zoekt huisartsen
Een mooie manier om vrijblijvend een aantal praktijken te bezoeken waar een vacature is. Zo krijg je een goede indruk van de praktijk, het vak én de regio. En wie weet vind je wel nét die ene klik ...
04 dec 2018
POH-S: zorg dat u het portaal van VECOZO goed invult
Vanuit enkele praktijken hebben we te horen gekregen dat er een verlaging van de POH-S vergoeding zou zijn. Dit blijkt echter op een misverstand te berusten. Hieronder gaan we daar kort op in.
19 nov 2018
Wijzigingen op de website van herstelzorg.frl
Met ingang van 14 november is op de website herstelzorg.frl nu ook zichtbaar waar plaatsen zijn voor patiënten die geriatrische revalidatiezorg (GRZ) nodig hebben of waar plekken zijn voor patiënten... Lees meer
24 okt 2018
Terugblik en vooruitblik naar 30 oktober: weer één vereniging
In de afgelopen 2 jaar is door de besturen van de LHV-Huisartsenkring Friesland en de Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland hard gewerkt aan de fusie tot één vereniging. Uitgangspunten hierbij... Lees meer
24 okt 2018
Nieuwe huisartsbestuursleden Huisartsenlaboratorium Friesland
Om de continuïteit te garanderen zullen Michiel Eggink en Brent Bearda Bakker in het HAL bestuur de plaatsen van Anjo Reininga en Erik Broekman innemen. Het bestuur is blij met deze continuïteit en... Lees meer
24 okt 2018
Herijking kernwaarden en kerntaken huisartsenzorg: hoe verder?
In september vond in Heereveen een denksessies plaats over de herijking van de kernwaarden en kerntaken binnen de huisartsenzorg. Onder leiding van twee gespreksleiders werd gediscussieerd over... Lees meer
21 aug 2018
Concept statuten FHV - ten behoeve van de Ledenraad Huisartsenkring Friesland op 19 september
Met groot genoegen stuur ik u namens het bestuur van de LHV-Huisartsenkring Friesland de conceptstatuten van de nieuw te vormen Friese Huisartsen Vereniging. Nieuwe statuten zijn nodig om een... Lees meer