Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
10 jun 2020
Uitkomsten digitale besluitvorming Ledenraad FHV
Vanwege het feit dat de Ledenraad van de FHV op 13 mei geen doorgang kon vinden, heeft het bestuur van de FHV in de nieuwsbrief van 29 april jl. aan de afgevaardigden van de Ledenraad verzocht om... Lees meer
24 okt 2018
Terugblik en vooruitblik naar 30 oktober: weer één vereniging
In de afgelopen 2 jaar is door de besturen van de LHV-Huisartsenkring Friesland en de Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland hard gewerkt aan de fusie tot één vereniging. Uitgangspunten hierbij... Lees meer
21 aug 2018
Concept statuten FHV - ten behoeve van de Ledenraad Huisartsenkring Friesland op 19 september
Met groot genoegen stuur ik u namens het bestuur van de LHV-Huisartsenkring Friesland de conceptstatuten van de nieuw te vormen Friese Huisartsen Vereniging. Nieuwe statuten zijn nodig om een... Lees meer
24 jul 2012
Gevolgen Friesland Voorop in extra ledenraad van 18 september 2012
Tijdens de komende extra ledenraad van 18 september aanstaande zal naast de Toekomstvisie en contractering in huisartsenland ook de mogelijkheden van Friesland Voorop voor de huisartsen worden... Lees meer
20 jun 2012
Extra ledenraad/informatiebijeenkomst op dinsdag, 18 september 2012
Tijdens de ledenraad op 12 juni 2012 is de voortgang van Friesland Voorop per Expertgroep aan de orde geweest, op basis van de meegezonden en ter vergadering door de huisartsen/deelnemers toegelichte... Lees meer
20 jun 2012
Friesland Voorop: Verslag van de bespreking in ledenraad 12 juni 2012
Met enige regelmaat is in het afgelopen jaar de voortgang van Friesland Voorop, de veranderingen in het Zorglandschap in Friesland aan de orde geweest in de ledenraden. In de laatste ledenraad van 12... Lees meer