Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
14 jul 2016
Substitutie
Het in opdracht van Kring en DFZ uitgevoerde provinciale Project Substitutie, is per 1 juli jl. afgerond.
24 mrt 2016
Immunotherapie: laat u niet verleiden
Onlangs bleek dat in Friesland immunotherapie niet altijd kostendekkend wordt vergoed. Het gaat dan vooral om de instelfase die in ziekenhuizen plaatsvindt. Dit signaal kwam binnen van KNO-artsen.... Lees meer
25 nov 2014
Organiseren van anderhalvelijnszorg vanuit huisartsgeneeskundig perspectief; Denk erover na in uw regio
De Friesland Zorgverzekeraar heeft onlangs een uitnodiging op haar website gepubliceerd voor het indienen van initiatieven voor Friese anderhalvelijnszorg. Hierbij wordt benadrukt dat het medisch... Lees meer
25 nov 2014
Voortgang project substitutie
De werkgroepen zijn bezig met het uitwerken van een aantal onderwerpen en de hagro’s worden bezocht door de regiodokters en een projectmedewerker Tijdens deze bezoeken wordt informatie uitgewisseld... Lees meer
05 mrt 2014
Substitutie van Zorg in Friesland
In de ledenraad van 8 april 2014 gaf Karin Groeneveld een toelichting op het concept plan van aanpak voor substitutie van zorg in Friesland. Het concept is opgesteld vanuit het Kringbestuur met De... Lees meer
20 feb 2014
Voortgang substitutie
Het kringbestuur krijgt veel vragen van huisartsen die zitting hebben in overlegstructuren en werkgroepen tussen huisartsen/specialisten en ziekenhuisbestuurders over de huidige stand van zaken ten... Lees meer
28 jan 2014
Inzet Kring bij substitutie van zorg van het ziekenhuis naar de huisarts
De Friesland Zorgverzekeraar wil inzetten op substitutie van zorg van het ziekenhuis naar de huisarts. Hiertoe heeft zij afspraken gemaakt met de ziekenhuizen in Friesland.
20 jul 2011
Profielen voor substitutie
In de afgelopen maanden is door Gineke Kingma, Enne Bouma en Riet ten Hoeve-Lafeber hard gewerkt aan een opzet voor profielen voor substitutie. Na bespreking met en feedback van DFZ is een keurige... Lees meer