Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
21 dec 2017
Wat te declareren in 2018?
Als u een contract met De Friesland Zorgverzekeraar voor 2018 getekend hebt, maken wij u graag nog attent op een aantal details. Wij doen dat op basis van de contractteksten. Wij laten de afspraken... Lees meer
21 dec 2017
De laatste informatie over uw contract met De Friesland Zorgverzekeraar
Op woensdag 20 december was er een overleg met De Friesland. Er is veel tijd besteed aan de bespreking van open punten in het contract 2018, waarover de laatste weken vragen zijn gesteld. Hieronder... Lees meer
28 sep 2017
Vraag uw elektronische handtekening voor contractering aan als dat nog niet gebeurd is
Eerder hebben wij u al geïnformeerd over het elektronisch contracteren via Vecozo. U heeft hiervoor een elektronische handtekening nodig.
14 jul 2016
Kring ontzorgt: kosten tolken voor patiënten met verblijfsvergunning vergoed
Naar aanleiding van het probleem rondom het ontbreken van een tolkenvergoeding voor niet Nederlands sprekende patiënten met een verblijfsvergunning is aan de kring een subsidieaanvraag toegekend door... Lees meer
15 feb 2016
Bestedingsgarantie en schokeffecten in Friesland
In het landelijk LHV nieuws van vrijdag 12 februari is aandacht besteed aan schokeffecten in de omzet van huisartsenpraktijken en de bestedingsgarantie van onder meer variabiliseringsgelden. Hoe zit... Lees meer
11 jul 2014
Neem contact op met uw gemeente: een aantal tips en een checklist
De gemeenten moeten hun plan op het gebied van zorg en welzijn voor 1 november bekend maken. De bekostigingsstructuur wordt namelijk per 1 januari 2015 gewijzigd. Zo worden gemeenten verantwoordelijk... Lees meer
05 mrt 2014
Substitutie van Zorg in Friesland
In de ledenraad van 8 april 2014 gaf Karin Groeneveld een toelichting op het concept plan van aanpak voor substitutie van zorg in Friesland. Het concept is opgesteld vanuit het Kringbestuur met De... Lees meer
20 feb 2014
Voortgang substitutie
Het kringbestuur krijgt veel vragen van huisartsen die zitting hebben in overlegstructuren en werkgroepen tussen huisartsen/specialisten en ziekenhuisbestuurders over de huidige stand van zaken ten... Lees meer
28 jan 2014
Inzet Kring bij substitutie van zorg van het ziekenhuis naar de huisarts
De Friesland Zorgverzekeraar wil inzetten op substitutie van zorg van het ziekenhuis naar de huisarts. Hiertoe heeft zij afspraken gemaakt met de ziekenhuizen in Friesland.
20 jul 2011
Profielen voor substitutie
In de afgelopen maanden is door Gineke Kingma, Enne Bouma en Riet ten Hoeve-Lafeber hard gewerkt aan een opzet voor profielen voor substitutie. Na bespreking met en feedback van DFZ is een keurige... Lees meer