Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
26 feb 2019
Vragen over ACP
In de laatste Ledenraad op woensdag 6 februari kwamen er drie vragen rond ACP naar voren. De vragen met de antwoorden treft u hieronder aan. We proberen zo helderheid te scheppen.
19 nov 2018
Wijzigingen op de website van herstelzorg.frl
Met ingang van 14 november is op de website herstelzorg.frl nu ook zichtbaar waar plaatsen zijn voor patiënten die geriatrische revalidatiezorg (GRZ) nodig hebben of waar plekken zijn voor patiënten... Lees meer
13 mrt 2018
ELV-loketten in Friesland: stand van zaken
Sinds het Eerstelijnsverblijf onderdeel uitmaakt van de aanspraken onder de zorgverzekeringswet, wordt er in verschillende regio’s hard gewerkt aan één loket. Kort gezegd is dat een centraal... Lees meer
24 aug 2017
Start kaderopleidingen voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde
De zorg voor ouderen in de eerste lijn is complex en zal ook in de komende 20 jaar meer aandacht vragen van eerstelijns hulpverleners. De toegenomen levensverwachting, de vaak meervoudige... Lees meer
14 jul 2016
Huisartsenzorg voor kwetsbare ouderen speerpunt kring
Goede huisartsenzorg voor kwetsbare ouderen is een steeds terugkerend aandachtspunt voor het kringbestuur. En ook de Friese huisartsen zijn enthousiast bezig om meer kennis en vaardigheden te... Lees meer
04 jul 2014
Medische zorg voor Ouderen met ZZP-3 indicatie en hoger
De medische zorg voor ouderen met een zorgzwaartepakket (ZZP) van 3 of hoger kan zowel geleverd en gefinancierd worden uit de zorgverzekeringswet als uit de AWBZ. Dat dit erg lastig is, blijkt keer... Lees meer
01 apr 2011
Nieuwe Module Zorg voor Kwetsbare Ouderen per 1 april 2011
Wij zijn verheugd om te kunnen melden dat De Friesland Zorgverzekeraar de Module Zorg voor Kwetsbare Ouderen per 1 april jl. op haar website heeft geplaatst. Het is wat ons betreft een alleszins... Lees meer