Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
19 jul 2018
Huisarts en gemeente: VIR
Onlangs is er via een lid van onze kring een vraag bij het bestuur binnengekomen over de Verwijsindex Fryslân. Aanleiding was een informatiebijeenkomst over dit onderwerp. Dat is de Friese versie van... Lees meer
19 jul 2018
Kwaliteitskader POH GGZ aangevuld
In mei 2018 heeft het bestuur een addendum op het kwaliteitskader POH-GGZ Friesland vastgesteld. Dit addendum is specifiek voor de POH GGZ Jeugd. Hieronder geven we een korte toelichting.
21 dec 2017
Gemeenten en verwijsbeleid jeugdzorg: geen wijziging in 2018
In de laatste ledenraad in december is besproken dat huisartsen een brief hebben gekregen van Sociaal Domein Friesland (verder SDF) - de organisatie die namens de Friese gemeenten de inkoop van de... Lees meer
02 jun 2014
Huisarts gezocht! Bijeenkomst Kindermishandeling op 23 juni in Drachten
Op 23 juni a.s. in Drachten (Karnemelklooster, van 14.00 – 16.30 uur) organiseert de Taskforce kindermishandeling in Noord-Nederland een vervolgbijeenkomst met bestuurders en ‘het veld’, waar... Lees meer
18 dec 2013
Bericht over Jeugdzorg naar Friese gemeenten
Zoals afgesproken met de leden heeft het bestuur alle gemeenten in Friesland een bericht gestuurd. In het bericht maakt de Kring zich kenbaar als contactpunt voor te benaderen huisartsen. Met het... Lees meer
14 nov 2013
Veranderingen Jeugdzorg: benader eerst de kring
Per 1/1/2015 zal de Jeugdzorg (inclusief GGZ) volledig onder de verantwoordelijkheid van de gemeentes vallen. Om deze transitie voor te bereiden is er in het afgelopen jaar frequent overleg geweest... Lees meer