Wijzigingen op de website van herstelzorg.frl

 
Met ingang van 14 november is op de website herstelzorg.frl nu ook zichtbaar waar plaatsen zijn voor patiënten die geriatrische revalidatiezorg (GRZ) nodig hebben of waar plekken zijn voor patiënten met gedragsproblematiek. Hieronder geven we een korte toelichting

Meer samenwerking
De samenwerking tussen de zorgaanbieders op het gebied van herstelzorg wordt verder geïntensiveerd. Meer aanbieders sluiten aan en de zorgorganisaties willen met elkaar verder ontwikkelen naar een uniforme werkwijze en triage. Nu hanteert elke zorgorganisatie zijn eigen manier van werken, wat voor huisartsen en ziekenhuizen verwarrend kan werken.

In de regionale samenwerking willen de betrokken zorgaanbieders toewerken naar een platform voor alle vormen van herstelzorg. Door de vele mogelijkheden van herstelzorg is het voor huisartsen en ziekenhuizen complex. Daardoor worden ouderen regelmatig verkeerd geplaatst. Deze ‘verkeerde-bed-problematiek’, in zowel het ziekenhuis als bij eerstelijns verblijf in de verpleeghuizen, betekent dat een oudere onnodig vaak verplaatst moet worden, wat belastend werkt.

Wijzigingen in november
Sinds maart  waren alleen herstelplaatsen zichtbaar. Nu is dat aangepast, omdat het een groot verschil maakt of patiënten gedragsproblematiek(door bijvoorbeeld dementie of psychiatrische stoornis) hebben of niet. Daarvoor zijn andere vaardigheden nodig bij de zorgaanbieder. Via een toevoeging in het selectiemenu kan nu deze optie worden aangegeven.

Ook als  een patiënt GRZ nodig heeft, is dat nu te selecteren. Dat is vooral voor ziekenhuizen van belang, want de indicatie hiervoor kan niet door de huisarts worden afgegeven, maar door de klinisch geriater. In de bijlage een overzicht van de werking van de site.

Verdere ontwikkelingen
Wij zijn in continu overleg met de zorgaanbieders om het proces om een passend bed te vinden, te verbeteren.