Wijkverpleging 2017 en verder: uw stem telt

 
Onlangs heeft het bestuur gesproken over de inkoop van wijkverpleging voor 2017-2019. Daarbij werd duidelijk dat De Friesland graag de mening van huisartsen hierover hoort voor het nieuwe beleid. Men wil een nieuwe koers inslaan omdat marktwerking in de thuiszorg niet werkt. Wat betekent dit voor de huisartsen?

De hoofdlijn die nu wordt uitgewerkt is dat complexe of specialistische zorg binnen de thuiszorg, zoals wondverpleging, niet meer door alle aanbieders geleverd hoeft te worden. Dit soort zorg wordt op regionaal of provinciaal niveau georganiseerd. De andere aanbieders kunnen
de ‘reguliere’ zorg thuis blijven leveren, maar vallen voor complexe zorg terug op een regionale/provinciale aanbieder. Huisartsen hoeven dus geen lijstjes meer te hebben van wie wat levert aan complexe thuiszorg. Alles kan aan de basisaanbieder worden toevertrouwd, die er zelf voor verantwoordelijk is dat gekwalificeerd personeel wordt ingeschakeld.

Tegelijkertijd moet duidelijk worden wat de taken nu zijn van de wijkverpleegkundige. Wat houdt de rol van deze sleutelfiguur exact in bij zorgcoördinatie en eventueel casemanagement? Wat is de rol naar gemeenten toe? Om hieraan inhoud te geven, wil het bestuur graag van de leden horen wat goede voorbeelden zijn en waarom dan wel. Zo kan een lijst van criteria worden opgesteld.

Het bestuur bereidt een korte inventarisatie voor om de mening van de huisartsen te achterhalen. Dit zal in de eerstvolgende Ledenraad op 12 april aan de orde komen. Dus bereid met uw Hagro uw standpunt voor: Wat vinden wij voorbeelden van goede thuiszorg en waarom? Dan kan na de Ledenraad het bestuur met de mening van de huisartsen verder het gesprek met De Friesland aangaan.