Werkafspraken Friese VVT-instellingen en FHV bestuur over opdrachtverstrekking voorbehouden handelingen

 
Werkafspraken Friese VVT-instellingen en FHV bestuur over opdrachtverstrekking voorbehouden handelingen
We hebben u al eerder op de hoogte gebracht over de herziening van de Handleiding voorbehouden handelingen. Om te voorkomen dat elke huisarts met verschillende instellingen een raamovereenkomst moet sluiten voor de uitvoering van voorbehouden handelingen en om u werk uit handen te nemen, sluit het FHV bestuur deze overeenkomsten voor u.

Begin januari heeft het bestuur een gesprek gehad met een vertegenwoordiging van de drie grootste thuiszorgorganisaties in Friesland over deze handleiding en bijbehorende raamovereenkomst. We hebben in het bijzonder stil gestaan bij de verschillende vormen van opdrachtverstrekking. Samen hebben we twee werkafspraken gemaakt waarover we u willen informeren.

Werkafspraken over opdrachtverstrekking voorbehouden handelingen (paragraaf 3.6)

1. Gebruik bij voorkeur digitale uitvoeringsverzoeken
Het vriendelijke verzoek aan alle Friese huisartsen is om bij voorkeur digitale uitvoeringsverzoeken te gebruiken indien deze mogelijkheid beschikbaar is (bv Zorgdomein of Zorgmail). Als dit niet beschikbaar is, stuur dan een schriftelijk uitvoeringsverzoek (zoals dit al jaren gebruikelijk was).

2. Mondelinge uitvoeringsverzoeken alleen bij nood en altijd in combinatie met een digitaal of schriftelijk verzoek
Mondelinge uitvoeringsverzoeken kunnen bij uitzondering alleen in geval van spoed. Laat de verpleegkundige aan de lijn meeschrijven en laat haar/hem herhalen wat zij opgeschreven heeft. Dit ter verificatie. Zorg er voor dat er binnen 24 uur (bij voorkeur dezelfde dag) alsnog digitaal of schriftelijk een uitvoeringsverzoek wordt verzonden.

Als FHV bestuur verwachten wij van u dat u gehoor geeft aan de bovengenoemde werkafspraken.

Deze werkafspraken zijn gemaakt met Thuiszorg het Friese Land, Thuiszorg Zuidwest Friesland en Kwadrantgroep.

Eerdere informatie over de herziening van de Handleiding voorbehouden handelingen vindt u hier.