Wat een zomer!

 
 
Wat een zomer!
Met de laptop op het terras, uitzicht over water en weiland, vogels kwetteren, eenden plonzend in het water, ochtendzonnetje, lichte bries. Er schuift een scheepje voorbij in de vaart. Aan de horizon een fietser. Huisarts in Friesland, wie wil dat nou niet zijn? De zomer lijkt eindeloos. Ontbijt op een stoeltje voor het huis, ‘s avonds een bordje op schoot in de tuin. We varen, fietsen en wandelen en werken tussendoor. Af en toe een voorstelling of tentoonstelling meepikken van CH 2018, wat een aanbod, wat een kwaliteit! En volgende week beginnen de vakanties pas echt. Hieronder geef ik een korte terugblik op het afgelopen half jaar.

Hoofdlijnenakkoord
Velen van ons werden vorige maand verrast door het nieuws dat er een bedrag van 470 miljoen Euro beschikbaar zou komen voor de huisartsenzorg tot 2022. Mogelijk was u al aan het rekenen geslagen hoeveel dat per patiënt is en welke problemen van u daarmee opgelost zouden kunnen worden. Na zorgvuldig lezen echter blijkt dat een groot deel van het bedrag, bestemd voor de groei van de huisartsenzorg, verdeeld wordt op basis van lokale en regionale afspraken. In de afgelopen jaren is gebleken dat de bereidheid van De Friesland Zorgverzekeraar, of de lange arm van Zilveren Kruis, om verder te investeren in Friesland zeer minimaal is geweest. Het zullen dus weer pittige gesprekken worden zowel voor de Kring, Dokterszorg als de regionale coöperaties om te zorgen dat DFZ zijn verantwoordelijkheid neemt.  

Naar de Regio
Inmiddels wordt er in de Friese regio’s hard gewerkt aan samenwerking tussen de huisartsen en samenwerking met de ziekenhuizen. Belangrijk motief is natuurlijk om het vele werk dat nu al uit de ziekenhuizen naar de huisartsen wordt overgeheveld ook betaald gaat worden, met budget uit het ziekenhuis. De huisartsen rond Drachten, Heerenveen en Sneek hebben coöperaties opgericht. Leeuwarden en Dokkum zijn er mee bezig. Onze collega’s op de Waddeneilanden, die door de grote afstand tot de ziekenhuizen, GGZ, verpleeghuizen en laboratorium, altijd al substitutie doen, hebben hun eigen dynamiek en verdienen hierbij ook onze steun.

Veel huisartsen op het platteland in Friesland verwijzen naar meerdere ziekenhuizen in de buurt. Bovendien hebben de ziekenhuizen inmiddels met elkaar afgesproken om zoveel mogelijk samen op te trekken en de (laag frequente) specialistische zorg onderling te verdelen. Voor de Friese huisarts is het daarom van groot belang dat de verschillen tussen de regio’s en de coöperaties niet te groot worden. De Kring zal streven om goed contact te houden met alle regionale initiatieven en een platform te bieden om elkaar op de hoogte te houden van de vorderingen. Dit alles in het belang van goede zorg voor de patiënt.

Huisartsenlaboratorium
In mijn vorige (Kerst) brief vermeldde ik dat het huisartsenlaboratorium eindelijk in een veilige haven was aangekomen. Alle procedures voor een fusie met Izore waren succesvol afgerond en het HAL was klaar voor verdere ontwikkeling tot een eerstelijns diagnostisch centrum voor heel Friesland. Tot grote teleurstelling van onze beide huisartsenbestuurders, Erik Broekman en Anjo Reininga, zegde een van de aanbieders op het allerlaatste moment de samenwerking op. Als bestuur hebben we besloten om ons opnieuw in te zetten voor het realiseren van de bestaande plannen om zorg te dragen voor een Friesland breed aanbod van laboratorium, radiologie en functieonderzoek, waarbij de uitslagen door alle behandelaars kunnen worden ingezien en uitgewisseld.

Fusie
De afgelopen twee jaar hebben we hard gewerkt aan de fusie tussen OHF en de Kring. Als eerste Kring in Nederland hebben we volgend jaar weer één organisatie die de huisartsen provinciaal vertegenwoordigt. Dat maakt het niet alleen voor u als huisarts duidelijk waar u met vragen terecht kunt, ook patiënten, gemeenten, andere zorgaanbieders en zorgverzekeraars weten ons beter te vinden.  We gaan minder vergaderen en streven ernaar het beleid dat we mét en vóór u maken efficiënt uit te gaan voeren. Op 19 september is de besluitvormende vergadering. U ontvangt de stukken hiervan al medio augustus zodat u ze in uw Hagro kunt bespreken. Het is essentieel dat alle Hagro’s vertegenwoordigd zijn op de Ledenraad  19/9/2018.

Het afgelopen jaar is er door de bestuursleden hard gewerkt en veel bereikt. Het opvolgingsprobleem, met name in Leeuwarden nijpend, is tot aan de minister van VWS besproken. Het 11-Huisartsen platform heeft ertoe geleidt dat belangstellende huisartsen opgevangen en begeleid worden. De Leeuwarder huisartsen hebben de handen in elkaar geslagen. Met thuiszorgorganisaties is intensief contact gehouden over de onderlinge communicatie en er is duidelijkheid over het aanbod van ELV-bedden. De Jeugdzorg en samenwerking met de gemeenten wordt weer op provinciaal niveau afgestemd. U leest hierover in onze nieuwsbrieven. 

Inmiddels zit ik in de schaduw van een parasol, de zon staat alweer hoog in de lucht. Weer zo’n prachtige dag.

Ik lever zo mijn stukje in bij het LHV-regiokantoor om het naar u te verzenden. De medewerkers van het kantoor en van Dokterszorg hebben ons het afgelopen jaar weer voortreffelijk, met raad en daad, bijgestaan. Ik verheug me erop om deze samenwerking verder uit te bouwen. Uiteindelijk is ons doel om u, de Friese huisarts, te kunnen laten genieten van uw prachtige werk, de samenwerking met uw collega’s, medewerkers, thuiszorg, gemeenten, maar vooral, in uw vrije tijd, van al het moois wat Friesland ons biedt.

Namens het bestuur van de OHF en Kring wens ik u een heerlijke vakantie!

Bart Maats

Voorzitter LHV-Huisartsenkring Friesland