Wagro enquête Friesland

 
Wagro enquête Friesland
In het najaar van 2019 is er door de wagro Friesland een enquête verspreid onder de waarnemers en hidha’s die in Friesland werken. De verkregen resultaten en het beeld komen overeen met de landelijke tendens. Hieruit blijkt dat 72% van de niet gevestigde huisartsen een praktijk willen overnemen. Redenen die overname belemmeren komen grotendeels overeen met de problemen waar praktijkhouders vaak tegenaan lopen: hoge werkdruk, administratie/organisatielast en belasting in de ANW. Dit geeft als perspectief dat als deze problemen aangepakt worden dit ook effect zal hebben op de continuïteitsproblematiek.

Aanleiding om deze enquête uit te zetten was om te peilen welke belangen we als Wagro vertegenwoordigen. Er is onrust in het land op het gebied van praktijkvoering, continuïteit en ANW en we wilden met de enquête peilen wat hierover de ideeën zijn voor nu en de toekomst. Met de uitslagen van de enquête is een beeld verkregen van waarnemers en hidha's die in Friesland werken.

De enquête is door 68 respondenten ingevuld die vielen in onze doelgroep. Driekwart daarvan is vrouw, driekwart woont in Friesland en bijna iedereen werkt in Friesland (er zijn er een aantal die alleen in Friesland op de DWF werken en overdag in een andere provincie). De meeste respondenten zijn waarnemend huisarts. De argumenten die worden genoemd om op dit moment waarnemer te zijn: flexibiliteit, baas over eigen tijd en ervaring opdoen in verschillende praktijken. Daarnaast worden redenen genoemd: tussenstation tot eigen praktijk, werk/privé/partner balans, financiële redenen en minder gedoe.

72% van de respondenten wil op termijn een praktijk overnemen, waarvan 10% binnen een jaar, 9% binnen 1-2 jaar, 27% binnen 2-5 jaar en 25% over meer dan 5 jaar. 28% van de respondenten overweegt niet een praktijk over te nemen en dragen daarbij voornamelijk de volgende argumenten aan: hoge werkdruk, administratie, werk/privé balans, minder flexibiliteit. Deze groep zou overname overwegen bij een lagere werkdruk, praktijkmanager, flexibiliteit en minder diensten.

Als oplossing voor het huisartsentekort worden het meest genoemd: huisartsenvak aantrekkelijker maken (minder administratie, meer tijd voor patiënt, innovatie ICT, meer flexibiliteit en minder regelgeving), meer opleidingsplekken, uitbesteding ANW, verhoging van financiële vergoeding en het takenpakket herzien.

Op de vragen over de ANW hebben we helaas geen duidelijk beeld gekregen, de antwoorden spraken elkaar tegen.