Waarneemdossier, opt-in en vergoedingen: een update

 
Namens de Kring en de ondersteunende organisatie Doktersdiensten in deze brengen wij u graag op de hoogte van de laatste stand van zaken rond het waarneemdossier, opt-in en de vergoedingen. Het betreft veel informatie, die u wellicht ook via andere kanalen heeft ontvangen. Toch hebben we gemeend gezien het belang en de timing om een en ander voor u op een rij te zetten.

Toestemming vragen, nu ook via de Dokterswacht

In Friesland zijn wij al een mooie groei aan het doormaken voor wat betreft het aantal geregistreerde opt-in patiënten. Vanaf begin december zullen ook op de Dokterswacht de patiënten de mogelijkheid krijgen om een opt-in formulier in te vullen. Wij vragen dan in dit formulier toestemming te geven voor de eigen huisarts en de apotheek. Op deze manier ondersteunt Dokterswacht u in het toestemming vragen aan de patiënten. U kunt, als u werkt op de post, de formulieren van uw eigen patiënten meenemen en in uw HIS verwerken. Indien u een tijdje geen dienst heeft, dan zorgt de Dokterswacht ervoor dat ze naar uw praktijk worden gestuurd.

Toestemming verwerken, wel eerst inloggen met UZI-pas

Wij horen van meerdere huisartsen dat zij al druk bezig zijn met het zetten van vinkjes bij de patiënten die toestemming hebben gegeven. Wanneer wij dit checken met de gegevens die wij van VZVZ krijgen, dan zien wij dat niet altijd in de cijfers terug. Wanneer u de vinkjes bij de patiënten heeft gezet zonder dat u was ingelogd met uw UZI-pas, dan is het wel geregistreerd in uw HIS, maar nog niet bij het LSP. U moet ervoor zorgen dat u dan een keer inlogt met uw UZI pas. U kunt dan de patiënten die aangevinkt zijn in één keer aanmelden. Binnen elk HIS is dit weer net even anders geregeld. In de meeste HIS-sen bestaat er een mogelijkheid LSP aan/afmelden, waarna u de acties kunt uitvoeren. Vraag het uw leverancier als u het niet kunt vinden.
In veel gevallen geeft uw HIS weer of de aanmelding succesvol is geweest en hoeveel patiënten er aangemeld zijn. Kunt u dat niet goed vinden, dan kunt u altijd even mailen naar waarneemdossierha@doktersdiensten.nl . Wij kunnen bij VZVZ uw aantallen en uw percentage aangemelde patiënten opvragen en u duidelijkheid geven.

Aanmelden LSP

Wanneer u zich dit jaar nog aanmeldt voor het LSP, dan heeft u nog recht op de aanmeldvergoeding. Deze vervalt na 31-12-2013. Voor het aanmelden moet u een contract aanvragen bij VZVZ, UZI middelen aanvragen en een aansluiting van uw HIS op het LSP realiseren. De aanmeldvergoeding is € 1862,=. (Let op: in de bijlage van de LHV staat dat de UZI middelen allemaal vergoed worden, dit is inmiddels niet meer zo). Wij kunnen u ondersteunen bij het aanmeldproces met het mailen van de juiste aanmeldformulieren. Indien u deze ondersteuning wenst, dan kunt u mailen naar: waarneemdossierha@doktersdiensten.nl.

Structurele vergoeding

Om volgend jaar in aanmerking te komen voor de structurele vergoeding van uw HIS-kosten à € 714,=, dan zal dit jaar 30% (volgens de afspraken) van uw patiënten aangemeld moeten zijn bij het LSP. Mogelijk dat u deze informatie heeft gemist, het is te vinden in het vergoedingenreglement op bladzijde 9. Wij zijn deze week door VZVZ hierop geattendeerd, het leek ons goed om dit bij u allen kenbaar te maken. Op dit moment zijn VZVZ, de koepels en de zorgverzekeraars in overleg over onder andere de haalbaarheid van deze afspraak. Het is mogelijk dat het percentage aangemelde patiënten voor de structurele vergoeding naar beneden gaat, maar dat is nog niet zeker. Wilt u op safe spelen voor de structurele vergoeding dan zult u actief met opt-in bezig moeten zijn en 30% opt-in moeten halen ofwel een heel eind in de richting van de 30% opt-in moeten zitten.

Voor de apotheekhoudende huisartsen die met het systeem Promedico VDF werken

Promedico 10 is nog bezig met de kwalificatie voor het LSP. Van verschillende huisartsen hebben wij gehoord dat ze wel toestemmingsformulieren van patiënten hebben. Sommigen hebben het in Promedico 9 verwerkt, bij andere liggen de formulieren op een stapel.
Voor deze huisartsen geldt dat, als zij kunnen aantonen dat zij toestemming hebben van patiënten en dit kunnen bevestigen met bijvoorbeeld een aanmeldlijst (geregistreerde opt-in) vanuit het systeem, zij eveneens in aanmerking kunnen komen voor de structurele vergoeding. Wij hebben bij VZVZ aangegeven dat wij het begrijpelijk vinden dat deze huisartsen nog niet gestart zijn met de opt-in, omdat hun systeem nog geen aansluiting heeft op het LSP. Wij hebben gevraagd of VZVZ voor deze groep huisartsen een uitzondering kan maken. Dit moet met de andere partijen (koepels en ZN) besproken worden.