Vragen over ACP

 
In de laatste Ledenraad op woensdag 6 februari kwamen er drie vragen rond ACP naar voren. De vragen met de antwoorden treft u hieronder aan. We proberen zo helderheid te scheppen.

De eerste vraag betreft een systeemprobleem. Per januari 2019 is ACP een verrichting en geen module meer zoals in de jaren daarvoor. Maar in een aantal HISsen is dit niet goed verwerkt. Het is dus geen probleem aan de zijde van DFZ, maar van uw HIS. Deze fout is bekend bij Medicom en bij Pharmapartners. Voor zover ons nu bekend is dit in beide HISsen opgelost, en zijn er geen andere meldingen bekend.

De tweede vraag betrof welke prestatiecode er gebruikt kan worden. De Friesland gebruikt twee tarieflijsten, één voor de landelijke  tarieven en één voor de prestaties in segment 3. ACP valt in segment 3 en kent een vrij tarief. U kunt dat vinden op de website van
De Friesland. In bijlage 2  staat dat de prestatiecode 31381 is. U kunt die gebruiken bij uw declaratie.

De Friesland heeft ACP afgesplitst van ouderenzorg en dus breder opengezet. Tegelijkertijd is er een beperking opgelegd dat er per persoon maar eens per drie jaar deze prestatie gedeclareerd mag worden. Mag de Friesland deze beperking opleggen? Navraag bij de LHV leert dat dit inderdaad mag. Er is geen bepaling die een beperking hierop legt. In het verleden waren er ook beperkingen in prestaties met een gereguleerd tarief. Die zijn verdwenen. Maar zolang het een prestatie is in Segment 3, mag de zorgverzekeraar deze eisen stellen.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nadere vragen hebben, dan kunt u die stellen aan huisartsenkringfriesland@lhv.nl

 


Portefeuillehouder Jet van Leeuwen