Voorlichtingsmateriaal donorregister in de Friese taal

 
Voorlichtingsmateriaal donorregister in de Friese taal
Op 1 juli 2020 is de donorwet gewijzigd. De wet maakt duidelijk of uw patiënt na zijn of haar overlijden al dan niet organen en weefsel aan een andere patiënt wil doneren. In het bijzonder voor patiënten die zich makkelijker in de Friese taal kunnen uiten, heeft de provincie Friesland aan de overheid verzocht om -met betrekking tot het donorregister- een digitale flyer in de Friese taal beschikbaar te stellen.

Door middel van bijgaande brief verzoekt de provincie Friesland aan de huisartsen om de flyer bij geïnteresseerden onder de aandacht te brengen.

Liever gedrukte exemplaren ontvangen? Via het klantcontactcentrum van de Provincie kcc@fryslan.frl is het mogelijk om de benodigde flyers op te vragen.

Bijlagen:
 - Digitale flyer donorregister
 - Brief gedeputeerde provincie Friesland (Friese versie)
 - Brief gedeputeerde provincie Friesland (Nederlandse versie)