Visietraject en jaarplanvorming

 
Visietraject en jaarplanvorming
Zoals al eerder is bekend gemaakt, is het bestuur in overleg met De Friesland om te komen tot een visie voor de komende jaren op huisartsenzorg in Friesland. Onlangs is dit traject gestart, we werken de verschillende onderdelen uit via online bijeenkomsten met ondersteuning van het bureau Common Eye.

De aftrap vond plaats op 3 en 4 februari en gedurende verschillende sessies wordt verder gewerkt aan het opstellen van de visie. Op 8 maart is het laatste overleg gepland.
Gedurende dit traject zal op grond van de visie ook helder worden welke koers de komende jaren wordt ingeslagen. Dit is dan ook de basis voor het bestuur om jaarplannen op te baseren. U zult dus merken dat op de Ledenraad van 2 maart wij wel de voortgang kunnen melden, maar nog niet alle details weten omdat het traject van visievorming dan nog niet is afgerond.