Vergaderdata Ledenraden Friese Huisartsen Vereniging 2021

 
Vergaderdata Ledenraden Friese Huisartsen Vereniging 2021
In 2021 staan 4 Ledenraden gepland, te weten: • 2 maart • 19 mei • 14 september • 17 november

Aan de Ledenraad van de Huisartsenkring Friesland kunnen alle leden/huisartsen deelnemen, doch per huisartsengroep wordt één afgevaardigde verwacht.
De Ledenraden vinden in 2021 plaats bij Van der Valk hotel Leeuwarden, Lynbaan 35 (voor zover de coronamaatregelen dit toelaat; u wordt hier tijdig over geïnformeerd) 
De samenstelling van de Ledenraad van de Friese Huisartsen Vereniging vindt op onze website.