Veranderingen Jeugdzorg: benader eerst de kring

 
Per 1/1/2015 zal de Jeugdzorg (inclusief GGZ) volledig onder de verantwoordelijkheid van de gemeentes vallen. Om deze transitie voor te bereiden is er in het afgelopen jaar frequent overleg geweest tussen de Huisartsenkring Friesland en de Provinciale werkgroep. Het doel is om uiteindelijk een uniforme organisatie in de verschillenden gemeentes te krijgen.

Inmiddels zijn veel gemeentes gestart met de voorbereidingen. Soms worden hiervoor individuele huisartsen benaderd, soms bestaande groepen huisartsen (Hagro's, Hoeden). Vaak is het voor deze huisartsen niet duidelijk waar het over gaat en namens wie ze spreken. We vragen u dan ook met klem om eerst advies in te winnen bij de Kring (huisartsenkringfriesland@lhv.nl) alvorens in gesprek te gaan en afspraken met de gemeentes te maken. Anderzijds hebben wij de gemeentes gevraagd contact op de nemen met de Kring teneinde met zoveel mogelijk huisartsen in hun gebied in contact te kunnen komen. Indien u vragen krijgt kan het bestuur u met informatie ondersteunen. Wel is het van belang dat er lokaal contacten ontstaan tussen gemeenten en huisartsen. Als u verder leest staat op welke wijze u dit kunt doen. In de regiobijeenkomsten van de Afdelingen en de Kring op 20 en 27 november zal hier verder op worden ingegaan.

Presentatie die u kunt gebruiken

Indien u wordt benaderd door een gemeente dan heeft het Kring bestuur een presentatie en notitie voor u beschikbaar waarin staat aangegeven waar u op moet letten. Het is met name van belang aan te geven wat u wel en niet als huisartsenzorg in relatie tot de Jeugdzorg kunt leveren.
U kunt deze presentatie en notitie opvragen bij e.dijkstra@lhv.nl of huisartsenkringfriesland@lhv.nl.