Update deelnemers Friese Coalitie OPEN

 
Update deelnemers Friese Coalitie OPEN
Op 3 maart 2020 organiseert de Friese Coalitie OPEN een informatiebijeenkomst. In de bijlage vindt u nadere informatie over het project OPEN in Friesland. Daarin kunt u ook lezen dat wij voornemens zijn ons in te schrijven voor deelname aan drie modules. Daarover gaan we graag met u in gesprek.

Het themagedeelte van de FHV Ledenraad op 3 maart zal daarom in het teken staan van OPEN.

Tijdens die bijeenkomst zullen we het voorstel toelichten en is er ook voldoende ruimte voor vragen. Deze informatiebijeenkomst is tevens toegankelijk voor Friese huisartsen die niet lid zijn van de FHV. U kunt zich dan aanmelden via fhv@lhv.nl 

U bent van 21:00 uur tot 22:00 uur van harte welkom in Hotel van der Valk Leeuwarden. 

Nadere informatie over het project OPEN vindt u hier

Voor de volledigheid melden we dat de praktijkmanagers via het kwaliteitsnetwerk Dokterszorg over OPEN worden geïnformeerd.

Met hartelijke groet, namens de Friese Coalitie OPEN,

Mirjan Talsma, Portefeuillehouder ICT, FHV bestuur
Martijn van der Werff, Raad van Bestuur Dokterszorg