Uitnodiging symposium

 
Uitnodiging symposium
Wat ons bindt....Samenwerken door de lijnen heen.

Dinsdag 5 juli 2022
14.00-20.00 uur
Doelgroep: Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten, aios en onderzoekers. Andere geïnteresseerde zorgprofessionals zijn ook van harte welkom.

 

Beste collega,

De afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het UMCG heeft als missie om een bijdrage te leveren aan het verder ontwikkelen van de kwaliteit van de huisartsenzorg en de zorg voor kwetsbare ouderen, in het bijzonder in de regio Noord-Nederland. Co-creatie tussen onderzoek, onderwijs, opleiding en de zorgprofessionals in de praktijk staat hierbij centraal. Hiervoor zoeken wij continu de verbinding tussen onze afdeling en de huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde uit de regio én de medisch specialisten in het UMCG en de regio. 

Maar wat bindt ons dan? Hoe versterken wij elkaar? Wat is lastig? Waar kunnen we innoveren? Dat willen wij tijdens dit symposium met elkaar verkennen. U kunt een (inter)actief programma met muzikale en theatrale accenten verwachten! 

We nodigen u van harte uit voor dit symposium!

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. N.D. Scherpbier-de Haan 
Afdelingshoofd Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde

Meer informatie
Meer informatie over het programma en een inschrijfformulier vindt u op de website van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden.

Locatie
Onderwijscentrum Universitair Medisch Centrum Groningen