Uitkomsten digitale besluitvorming Ledenraad FHV

 
Uitkomsten digitale besluitvorming Ledenraad FHV
Vanwege het feit dat de Ledenraad van de FHV op 13 mei geen doorgang kon vinden, heeft het bestuur van de FHV in de nieuwsbrief van 29 april jl. aan de afgevaardigden van de Ledenraad verzocht om digitaal over een viertal punten te besluiten, namelijk het jaarverslag 2019, het financieel jaarverslag 2019, de herbenoeming van Jet van Leeuwen en het verslag van de Ledenraad van 3 maart 2020.

Ondanks dat het bestuur zich realiseert dat besluitvorming via een fysieke Ledenraad nog meer stemmen had opgeleverd, heeft de meerderheid van de afgevaardigden op alle vier de besluiten een akkoord gegeven. Dat betekent dat alle vier de besluiten zijn aangenomen. Een resultaat dat door het bestuur erg wordt gewaardeerd.

Of de volgende Ledenraad op 16 september 2020 fysiek door kan gaan zal de komende maanden moeten blijken. Zodra hier meer over bekend is, zal het bestuur dit uiteraard aan haar leden communiceren.