Tweede ronde subsidieregeling ‘Bouw en verbouw huisartsenpraktijken’

 
Tweede ronde subsidieregeling ‘Bouw en verbouw huisartsenpraktijken’
De tweede ronde van de subsidieregeling ‘Bouw of verbouw huisartsenpraktijken Fryslân’ gaat van start. Huisartsen in Fryslân kunnen tussen 1 september en 16 oktober 2020 opnieuw subsidie aanvragen.

In deze laatste ronde stelt de provincie Fryslân € 311.000,- beschikbaar. De huisartsenzorg in Fryslân staat onder druk. Het aantal huisartsen daalt en het is lastig nieuwe huisartsen te vinden. Met deze regeling hopen we dat huisartsen beter in kunnen spelen op de ontwikkelingen in de toekomst. De exacte voorwaarden staan op www.fryslan.frl/huisartsenregeling