Subsidie voor verbouwen huisartsenpraktijken Fryslân

 
Huisartsen kunnen subsidie aanvragen bij de Provinsje Fryslân voor de verbouw van een bestaande praktijk of de bouw van een nieuwe praktijk in Friesland. Hiervoor is een bedrag van in totaal € 325.000,- beschikbaar. Dit is een van de resultaten van de samenwerking tussen de Provincie en de FHV in het kader van campagne 11 Huisartsen.

Aanvragen voor subsidie kunnen tussen 30 september 2019 en 3 december 2019 ingediend worden. De Provincie wil hiermee bijdragen aan de continuïteit van de huisartsenzorg in Friesland.

Ook kan er subsidie worden aangevraagd voor het inhuren van een externe adviseur die helpt bij het opstellen van een vastgoed- of huisvestingsplan. Het inhuren van een externe adviseur is mogelijk tot het subsidieplafond van € 50.000,- is bereikt of tot uiterlijk 1 juni 2021.

De aanvragende huisarts moet gevestigd zijn in de provincie Friesland of zich binnen twee jaar in de provincie gaan vestigen. De exacte voorwaarden van de subsidieregeling vindt u op de website van de Provincie Friesland:
www.fryslan.nl/subsidies.   

De toelichting op de regeling vindt u ook via bijgaande
link.

Namens het bestuur van de FHV,

Bart Maats, voorzitter