Samenwerking met wijkverpleging verbeterd

 
De wijkverpleegkundigen in Friesland zijn verenigd in een platform. De kring overlegt regelmatig met dit platform. Onlangs zijn er samenwerkingsafspraken tot stand gekomen om de continuïteit van zorg te borgen en hierin beter samen te werken.

Een punt van zorg is dat de papieren zorgmap steeds minder aanwezig is bij de patiënt. De wijkverpleegkundigen hebben ons echter verzekerd  dat er een minimale hoeveelheid informatie op papier bij de patiënt aanwezig moet zijn, zoals bijvoorbeeld een medicatie-overzicht. De huisarts is ervoor verantwoordelijk dat ACP afspraken op papier beschikbaar zijn. 
 
 U kunt de huidige afspraken lezen in
de bijlage. Reacties op de inhoud of vragen kunt u sturen naar huisartsenkringfriesland@lhv.nl

Jet van Leeuwen