Rapid Responder GGZ

 
Rapid Responder  GGZ
Tijdens de vorige Ledenraad is opgehaald dat nog lang niet alle huisartsen bekend zijn met de mogelijkheid om de Rapid Responder (RR) GGZ in te kunnen zetten voor patiënten met verward gedrag. De huisartsen die al wel ervaringen hebben met de inzet van de RR waren zeer positief hierover. Daarom brengen wij graag dit initiatief nogmaals bij u onder de aandacht.

In het kort:

  • De RR kunt u inschakelen op het moment dat er sprake is van een escalerende situatie bij patiënten met verward gedrag waarbij er geen sprake lijkt van een somatische oorzaak of een strafbaar feit.
  • De RR is inzetbaar tussen 15.00-23.00u, bereikbaar via de meldkamer ambulance.

Uitleg
Verdere uitleg over de Rapid Responder vindt u hier  

De resultaten van de inzet tot nu toe:
Begin 2018 is in Friesland gestart met de pilot Triage, Beoordeling en Passend Vervoer voor mensen met verward gedrag.
Na 700 inzetten via de Rapid Responder door politie, ambulance, GGZ en huisartsen kunnen we concluderen dat:

  • meer dan 35% van de bezochte mensen door interventie van de hulpverlener op de bus thuis kan blijven met eventuele vervolgzorg.
  • 20% van de personen na interventie van de RR GGZ vrijwillig mee gaat naar de crisisbeoordelingslocatie voor een beoordeling door de crisisdienst van de GGZ.
  • 15% van de personen vanuit een thuissituatie na beoordeling door de hulpverlener vrijwillig met de RR GGZ naar een instelling gaan voor vervolgzorg.
  • het aantal personen met verward gedrag (zonder strafbaar feit) in de politiecel is gedaald.
  • bij 40% van de inzetten de politie niet meer betrokken is.

Een mooi resultaat voor alle deelnemende organisaties maar vooral ook voor de hulpbehoevende burger!