Praktijkmanagers hebben toegang tot besloten deel LHV-website

 
 
Vanuit meerdere huisartsenpraktijken is het Kringbestuur de vraag gesteld of de praktijkmanagers ook toegang kunnen krijgen tot het besloten deel van de LHV-website. Dit is mogelijk en kan als volgt worden gerealiseerd.

De praktijkmanagers kunnen een tijdelijke inlogcode aanvragen via de LHV-website, hierbij moet wel worden voldaan aan een aantal voorwaarden:

1. Maximaal één persoon binnen uw organisatie kan een inlogcode ontvangen.
2. De inlogcode is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.
3. De inlogcode is verbonden aan uw functie en vervalt indien u van werkgever verandert.
4. De meerderheid van de huisartsen werkzaam binnen uw organisatie is lid van de LHV.

De webredactie voert de controles hierover uit.

 

 

Het account dat wordt toegewezen, geeft toegang tot zowel de landelijke als de kringwebsite (uitgezonderd de website van de apotheekhoudende afdeling). Het account is één jaar geldig. Na het jaar ontvangt men een e-mail om zich opnieuw aan te melden, waarbij weer wordt gekeken of de huisartsen uit de betreffende praktijk(en) nog lid zijn. Mocht men niet op tijd reageren, dan wordt het account geblokkeerd.

 

Bent u als praktijkmanager al in het bezit van een inlogcode dan hoeft u geen actie te ondernemen. Met uw bestaande inlogcode kunt u zowel op de landelijke website als op uw kringwebsite inloggen.