POH-S: zorg dat u het portaal van VECOZO goed invult

 
Vanuit enkele praktijken hebben we te horen gekregen dat er een verlaging van de POH-S vergoeding zou zijn. Dit blijkt echter op een misverstand te berusten. Hieronder gaan we daar kort op in.

In de prestatiebeschrijving POH-S voor 2019, zie de website van De Friesland onder zorgprestaties 2019,  staat nader toegelicht dat POH-S een financiering is die afhankelijk is van het aantal afgenomen ketens bij ketenzorg, integrale ouderenzorg en zorgvernieuwingsprojecten.

De Friesland kent een basisvergoeding 2,5 uur POH-S per normpraktijk. Ook dient u uw aantal 75+ers op te geven. De Friesland vergoedt voor POH-S in 2019 hetzelfde bedrag als in 2018, tenzij u met nieuwe ketens in 2018 bent gestart. In dat geval krijgt u een vergoeding voor POH-S via het integrale ketentarief.

Daarnaast kunt u ook vergoeding POH-S krijgen voor chronische patiënten (DMII, COPD, CVRM of Astma), die u niet bij een zorggroep onder ketenzorg hebt gebracht, maar die u zelf volgens de NHG protocollen door de POH-S zorg verleent.

Om gelijk uit te komen als vorig jaar , moet u rekening houden met de volgende vragen en antwoorden, specifiek als u ketenzorg niet via een ketenzorggroep levert maar via de NHG protocollen. Als dit laatste bij u het geval is, dan moet u de vraag “Levert uw praktijk chronische ketenzorg?” op Ja zetten, maar de vervolgvraag “Hoe wordt de chronische zorg geleverd?” de optie ‘In eigen beheer’ kiezen.

De kernboodschap blijft dat er in 2019 geen sprake is van verlaging van de vergoeding POH-S ten opzichte van 2018, tenzij u in 2018 nieuwe ketenzorg bent gaan voeren, of het aantal patiënten dat u zelf behandelt is afgenomen of het aantal 75 plussers is gewijzigd.