Over declaraties en inhalen indexatie

 
Over declaraties en inhalen indexatie
Heeft u al de bedragen gedeclareerd die u mag declareren om de indexatie van De Friesland bij te werken ? Zoals u weet heeft de Friesland - net zoals Achmea – in het begin van 2019 besloten dat de indexatie over 2019 alsnog wordt uitgekeerd. Als het goed is heeft u een brief ontvangen met het te declareren bedrag per verzekerde.

Bij het LHV bureau zijn vragen gekomen over afwijzingen. Hieronder volgen daarom de antwoorden, zodat u, als u ook geconfronteerd wordt met een afwijzing, weet wat u moet doen.

  1. Coöperatie VGZ (en de labels UMC, Iza en Univé). VGZ heeft pas vanaf 02-01-2020 de juiste tarieven ingevoerd. Als u voor die tijd declaraties heeft ingediend, heeft u waarschijnlijk een afwijzing gekregen. U kunt de declaraties opnieuw indienen.

  2. Iptiq (met labels Promovendum, Be sured en National Academic). Deze organisatie heeft eveneens aangegeven dat zij sinds januari de juiste tarieven hebben ingevoerd. Ook hier geldt dat als u afwijzingen hebt, u opnieuw kunt declareren.

  3. Menzis (inclusief Anderzorg) en CZ (inclusief Ohra en Nationale Nederlanden). Deze twee verzekeraars gaven als reactie dat de te gebruiken code, 30115, alleen gedeclareerd kan worden in combinatie met een kwartaaldeclaratie. Dat is vreemd, omdat in de landelijke tabellen daarover niets vermeld staat. Menzis heeft zijn declaratiesysteem aangepast aan de landelijke regel en u kunt vanaf vandaag declareren indien u dat nog niet heeft gedaan. CZ heeft echter nog een andere uitleg. Die verwijst naar afspraken naast de landelijke afspraken om, die bovendien niet gepubliceerd zijn. 

Als u declaraties voor CZ heeft dan worden die afgewezen als dat niet tegelijk met een kwartaaldeclaratie gaat. CZ heeft dringend gevraagd als u nog moet declareren, om dan bij CZ de datum van 01-10-2019 mee te geven. Dan is er geen probleem. Als u al wel gedeclareerd hebt en een afwijzing ontvangen bij CZ, dan kunt u ervoor te kiezen om te herdeclareren met deze datum, of contact opnemen met het LHV bureau.

Voor meer of andere vragen over deze declaraties kunt u contact opnemen met husiartsenkringfriesland@lhv.nl of het LHV kantoor op 038 4 60 12 51