Ouderenzorg

 
Ouderenzorg
Ouderenzorg blijft voorlopig een belangrijk beleidsterrein voor de FHV. Met de inrichting van 5 coöperaties binnen Friesland om te komen tot betere netwerkvorming met lokale en regionale stakeholders, wordt het toenemend belangrijk om goed af te stemmen wat de FHV daar in kan betekenen en waar de coöperaties aan zet zijn.

ROS Friesland heeft geïnventariseerd welke initiatieven er in de provincie al lopen. Dat heeft geleid tot een kennisbundeling en overzicht. Het FHV bestuur gaat binnenkort met vertegenwoordigers van de coöperaties digitaal om de tafel om die afstemming vorm te gaan geven en ook van elkaar te leren welke good practises er zijn.

Er zijn 7 thema’s onderscheiden:

1. Digitalisering
2. Netwerken
3. Proactieve zorg
4. ELV
5. Inroepen specialistische expertise
6. Sociaal Domein
7. Overig

In de vorige nieuwsbrief hebben we het advies gegeven om de Helder-app te gaan gebruiken om zo in het elektronisch dossier van de (meeste) thuiszorgaanbieders te kunnen lezen en eventueel korte werkinstructies achter te laten. Inmiddels hebben al veel praktijken een account aangemaakt. Graag horen we jullie reacties via huisartsenkringfriesland@lhv.nl hoe het gaat. Voor instructies zie https://helder.health/register

Daarnaast lopen er nog enkele pilots voor digitale platforms om proactieve zorgplannen te delen en beter te kunnen communiceren met alle betrokken, zoals patiënten of naasten en multidisciplinaire aanbieders.

Inmiddels is op de website www.herstelzorg.frl ook inzichtelijk waar tijdelijke opvangplekken zijn voor coronapatiënten die niet naar het ziekenhuis hoeven, maar ook niet thuis verzorgd kunnen worden.