Oproep deelname onderzoek continuïteit huisartsenzorg

 
Oproep deelname onderzoek continuïteit huisartsenzorg
De FHV steunt het onderzoek vanuit het UMCG naar organisatie en continuïteit van huisartsenzorg in Noord-Nederland. De afdeling huisartsgeneeskunde coördineert dit wetenschappelijke onderzoek naar de loopbaanwensen van jonge huisartsen. Wil jij ook invloed hebben op de toekomst van de huisartsenzorg, meld je aan!

Aanmelding onderzoek
In bijgevoegde nieuwsbericht een update en oproep hoe de aanmelding verloopt voor de niet-gevestigde huisartsen en huisartsen die minder dan 4 jaar praktijkhouder zijn voor deelname aan een focusgroep. Daarin ook de mogelijkheid om uw ondernemerscompetenties in beeld te brengen, dit is voor praktijk- en niet-praktijkhoudende huisartsen.

Algemene informatie
Voor een overzicht van het onderzoek en de verschillende onderdelen is een update geschreven. Als er vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag.