Op weg naar één zorgcoördinatiepunt voor Eerstelijns Verblijf (ELV)

 
Op weg naar één zorgcoördinatiepunt voor Eerstelijns Verblijf (ELV)
Eén loket, oftewel één telefoonnummer in Friesland voor alle vragen omtrent tijdelijke opname in een verpleeghuis, waarbij ziekenhuisopname niet (meer) nodig is. Dat is de stip op de horizon die de FHV gezet heeft in de contacten die we onderhouden met de VVT instellingen.

De website Herstelzorg.frl was een mooie eerste stap en rondom Heerenveen is er al één telefoonnummer operationeel.

Uit bijgaand persbericht blijkt dat nu ook een aantal grote VVT instellingen in de regio Noord en Oost daadwerkelijk de samenwerking met elkaar en andere partijen (ziekenhuizen en huisartsen) heeft gezocht. Daarmee zijn we er nog niet, maar we moeten ons ook realiseren dat achter dat telefoonnummer een heleboel samenwerkingsafspraken zitten: de ziekenhuizen zijn de belangrijkste leverancier van ELV gebruikers en de instellingen moesten gezamenlijke triage en inzicht in de beschikbare bedden organiseren. Samenwerking in een netwerk ook hier als oplossing voor de groeiende zorgvraag en capaciteitskrapte.

Al met al een mooie vervolgstap dus. Graag horen we jullie ervaringen, zowel in positieve als negatieve zin (huisartsenkringfriesland@lhv.nl).