Nieuwsbericht van het bestuur

 
Langs deze weg wil het bestuur van de FHV en het managementteam van Dokterszorg iedereen heel erg bedanken voor de enorme inzet, betrokkenheid en flexibiliteit de afgelopen dagen. Er moest in korte tijd heel snel geschakeld worden in een fase waarin soms zelfs per uur richtlijnen werden aangepast. Ingrijpende veranderingen in de werkwijze en afspraken op de dagpraktijken én op de posten.

Crisis Beleidsteam
Onze bijzondere dank gaat uit naar de leden van het Crisis Beleidsteam binnen het HaROP; Gerben Wieringa, Hergen Tiems, Maaike Willems, Lisette Koopmans en Brent Bearda Bakker. Samen met Carolien Slager en een aantal medewerkers van het stafkantoor van Dokterswacht vormen zij de spil van ons crisismanagement in deze onwerkelijke periode. Het CBT staat in nauw contact en stemt beleid af samen met alle ketenpartners zoals GGD, ziekenhuizen, GHOR, ROAZ, AZNN, LHV, InEen etc.

Het CBT communiceert met alle Friese huisartsen ofwel via het nieuwsjournaal van Dokterswacht of via de contactpersoon (HCH) van uw eigen Hagro.

Wij waarderen het enorm dat iedereen zo betrokken is, meedenkt en vragen, tips en adviezen heeft, maar willen u met klem vragen om de leden van het CBT niet rechtstreeks te benaderen, maar daarvoor de geëigende route te benutten via uw HCH (de coördinator voor het HaROP binnen uw Hagro) Het is van groot belang om met z’n allen ervoor te zorgen dat onze mensen van het CBT op een goede en rustige manier hun belangrijke werk kunnen doen.

Media
Verder hebben wij gemerkt dat de lokale en regionale media langs allerlei wegen probeert om nieuwsitems over Corona te bemachtigen. Wij willen u erop wijzen dat informatie die u op uw website plaatst die bedoeld is voor patiënten, ook door de pers gezien kan worden. Wees dus terughoudend met mogelijk privacygevoelige informatie. Ook vragen wij u wanneer u benaderd wordt door de pers dit vooral af te stemmen met het FHV bestuur of met Dokterszorg.

Communicatiemiddelen
Ook merken wij dat er veel, vooral ook praktische vragen zijn over hoe onze nieuwe manier van werken vorm te geven. Bijvoorbeeld informatie over (veilig) beeldbellen, teleconferenties, coronaspreekuur op één locatie i.p.v. op elke praktijk. Wij zullen de komende dagen gaan proberen om “best practises” te bundelen en met u te delen via de Haweb groep Huisartsenkring Friesland. In bijgaande notitie treft u aan een samenvatting van informatie over de inzet van beeldbellen en de (gratis) opties die vanwege de Corona-crisis worden aangeboden.

Zo hopen we met elkaar deze gezamenlijke uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, zuinig te zijn op elkaar en binnen onze provincie ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de komende periode.