Nieuwe huisartsbestuursleden Huisartsenlaboratorium Friesland

 
 
Om de continuïteit te garanderen zullen Michiel Eggink en Brent Bearda Bakker in het HAL bestuur de plaatsen van Anjo Reininga en Erik Broekman innemen. Het bestuur is blij met deze continuïteit en verwacht dat dit jaar de transitie van het HAL naar Izore/Certe verder kan plaatsvinden. Grote dank gaat uit naar de jarenlange inzet van Erik en Anjo in dit complexe en vaak taaie dossier. Dankzij hun inzet heeft de eerstelijnsdiagnostiek in Friesland nog steeds een prominente plek. Een schone taak voor het nieuwe HAL bestuur hier een goed vervolg aan te geven.

Uitgangspunten ook in de nieuwe situatie blijven het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige eerstelijnsdiagnostiek voor alle Friese patiënten, met een goede dekking van het aanbod over de hele provincie, efficiënt georganiseerd vanuit één loket. Friese huisartsen houden invloed op het aanbod en uitslagen moeten overal in te zien en uitwisselbaar zijn.