Nieuw: meld- en adviespunt rondom verward gedrag

 
Het aantal meldingen rondom personen met verward gedrag stijgt. Het is belangrijk dat professionals (zoals huisartsen) en burgers weten waar ze een melding kunnen doen. Op dit moment komen veel meldingen bij de politie binnen, maar wanneer er geen sprake is van een strafbaar feit en de veiligheid niet in het geding is, zijn zij niet de aangewezen instantie.

Meld- en adviespunt verward gedrag 
Daarom is vanaf 1 mei 2019 het ‘Meld- en adviespunt verward gedrag’ operationeel. Deze pilot komt voort uit de Friese aanpak personen met verward gedrag en heeft een fysieke plek bij GGD Fryslân. Het meld- en adviespunt is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor het beantwoorden van vragen, het melden van zorgen en het geven van advies bij ingewikkelde situaties rondom personen met verward gedrag die niet acuut zijn. Voor bereikbaarheid in de avond- en nachturen wordt samengewerkt met Thuiszorg Het Friese Land. 

Melding doen
Komt u in uw praktijk een patiënt tegen die een niet-acute hulpvraag of zorgbehoefte heeft? Het gaat om personen met verward gedrag die zorgmijdend zijn, maar waarvan u vermoedt dat ze hulp nodig hebben. Verward gedrag kan bijvoorbeeld voorkomen bij mensen die een psychische aandoening hebben, onder invloed zijn of dementerend. Soms hebben mensen ook andere problemen, zoals verlies van werk, schulden of weinig contacten.

U kunt telefonisch een melding doen via 0800-1771 of digitaal via het formulier op www.ggdfryslan.nl/verwardgedrag. Het meld- en adviespunt is ’s nachts wel bereikbaar, maar niet beschikbaar. Urgente meldingen schakelen we door naar 112.

Na een melding
Onze medewerkers zijn getraind voor het bieden van een luisterend oor en het doen van triage. Zo kunnen ze de juiste vervolgstappen bepalen. Soms gaan we zelf naar de cliënt toe om snel passende vervolghulp te kunnen bieden. Dit doen we zoveel mogelijk in afstemming met reeds betrokken instanties of het gebiedsteam. Op die manier ontstaat er een sluitende aanpak en is het helder wie de regie voert. Door deze samenwerking bevorderen we tijdige signalering en opvolging. Ook voorkomen we dreigende verwarring, escalatie en maatschappelijke onrust. 

Meer weten?
Kijk dan op www.ggdfryslan.nl/verwardgedrag of neem contact op met Hendrik Overeinder (projectleider Meld- en adviespunt verward gedrag) via h.overeinder@ggdfryslan.nl / 088 229 9954.