Netwerk dementie Fryslân / Palliatieve netwerken binnen Fryslân

 
Netwerk dementie Fryslân / Palliatieve netwerken binnen Fryslân
Het netwerk dementie is een nieuwe loot aan de stam van de netwerk ontwikkeling binnen ouderenzorg. Als FHV bestuur vinden we dit een wenselijke ontwikkeling. We hebben bij het netwerk erop aangedrongen om verbinding te maken met de 5 huisartsen coöperaties/RHO’s en natuurlijk op de werkvloer duidelijk aan te geven welke case manager betrokken is bij mensen met dementie. Elkaar kennen en weten te vinden is essentieel om de toenemende zorgvraag te behappen!

Op www.netwerkdementiefryslan.nl staat informatie over dementie en wat een gespecialiseerd casemanager doet. Zowel voor huisartsen als alle andere betrokkenen een duidelijke website. Per gemeente wordt aangegeven welke zorgaanbieders gespecialiseerd casemanagement dementie aanbieden. 

Bekijk hier de animatie van Netwerk Dementie Fryslân: https://ap.lc/i9Pw9
Kijk voor meer informatie op www.netwerkdementiefryslan.nl of neem contact op met Marije Effing, ketenregisseur, via  marije.effing@kwadrantgroep.nl of  06 10 91 82 65

Palliatieve netwerken binnen Fryslân
De palliatieve netwerken binnen onze provincie hebben allemaal als prioriteit “Advance Care Planning of Pro Actieve Zorg Planning”. Als FHV vinden we dat ook een speerpunt ten behoeve van goede en passende ouderenzorg. Op Haweb.nl heb ik het document “Leidraad Pro Actieve Zorgplanning” geplaatst wat de implementatie kan ondersteunen, naast het wensenboekje dat al eerder gepubliceerd is. Ook hier geldt dat de netwerken actief verbinding moeten maken met de werkvloer en dat de subregionale coöperaties/RHO’s een rol kunnen spelen bij het verstevigen van de contacten en signaleren hoe het loopt.

Met vriendelijke groet,

Jet van Leeuwen,
portefeuillehouder Ouderenzorg